Gemeente Tilburg

23-9-2004
Herontwikkeling Wagnerplein weer een stap verder Cruciale stap gezet met keuze Bouwfonds als projectontwikkelaar

De stuurgroep Wagnerplein heeft op 20 september Bouwfonds Ontwikkeling B.V. als eerste keuze aangewezen om samen met partners de planontwikkeling van het Wagnerplein uit te voeren. Voor dit plein in Tilburg Noord is een grootschalig plan ontwikkeld waarin zijn opgenomen de vernieuwing en uitbreiding van het winkelcentrum, de nieuwbouw van zorgcentrum De Heikant, de realisatie van ca 750 woningen, een bibliotheek, sportfaciliteiten, een multifunctioneel wijkcentrum (o.a. restaurant, zaalruimte, gezondheidscentrum) en de voor het gehele plan benodigde parkeergelegenheid.

Vlak voor de zomerperiode hebben de vier partners in het project, WonenBreburg, de Vereniging van Eigenaren winkelcentrum Tilburg Noord, Stichting de Wever en de gemeente Tilburg, een selectieprocedure gestart. De gedachte was om het plan in korte tijd te optimaliseren en haalbaar te maken door in een relatief vroeg stadium, waarin het project nog niet geheel is uitgewerkt, de kennis en inzichten van de markt in te zetten.
De basis voor de selectieprocedure was het concept ontwikkelingsplan dat sinds juni te zien is in de bibliotheek aan het Wagnerplein. Drie ontwikkelaars hebben meegedaan aan de selectieprocedure. Om recht te doen aan alle facetten van de planontwikkeling zijn de biedingen getoetst op drie criteria, te weten: kwaliteit, proces en financiën. De bieding van Bouwfonds kwam als beste uit de bus.

De keuze voor Bouwfonds betekent dat in de komende periode Bouwfonds verantwoordelijk is, om samen met de vier projectpartners, haar bieding verder uit te werken tot een Voorlopig Ontwerp, waarbij tevens definitieve contracten met de vier partners zullen worden gesloten.

De planning is als volgt:
November 2004 ondertekening samenwerkingovereenkomst Mei 2005 planontwikkeling Voorlopig Ontwerp gereed Ná zomer 2005 uitwerking bouwplannen
Vanaf 2006 start realisatie eerste plandeel

Raadpleeg voor actuele informatie de website www.wagnerplein.net