FIDELITY INVESTMENTS

FIDELITY Funds op NOS Teletekst

Persbericht, 22 September 2004

Met ingang van vandaag, zullen de koersen van de belangrijkste Fidelity Funds op NOS Teletekst te vinden zijn. Het betreft momenteel 21 fondsen, welke hieronder worden vermeld.

De fondskoersen voor de Fidelity Funds kunt u vinden op pagina 529 NOS Teletekst onder de rubriek Beleggingsfondsen - niet genoteerd.

Wij denken dat met de vermelding van onze fondsen op NOS Teletekst de dagelijkse relevante gegevens nog gemakkelijker, sneller en overzichtelijker tot beschikking komen.

De koersen van alle in Nederland aangeboden Fidelity Funds zijn te vinden in Het financieele Dagblad (Niet-genoteerde beleggingsfondsen) en natuurlijk op de Fidelity website: www.fidelity-international.com .

Ook in de Telegraaf vindt u dagelijks een selectie van onze fondsen.

Fidelity Funds momenteel opgenomen op NOS Teletekst: FF America Fund
FF American Growth Fund
FF Emerging Markets Fund

FF International Fund
FF Global Focus Fund
FF World Fund

FF Euro Blue Chip
FF Euro Bond Fund
FFII Euro Corporate Bond Fund
FF European Aggressive Fund
FF European Growth Fund
FF European High Yield Fund
FF European Larger Companis Fund
FF European Mid Cap Fund
FF European Smaller Companies Fund

FF Consumer Industries Fund
FF Financial Services Fund
FF Health Care Fund
FF Industrials Fund
FF Technology Fund
FF Telecommunications Fund

FF Japan Fund
FF Pacific Fund

Voorbeeldpagina Fidelity op NOS Teletekst (pagina 529)

Pers contact:
Henk van Eldik
Director of Client and Corporate Communications Fidelity Investments
Tel.: 00 352 250 404 2262
GSM : 00 352 (0)21 236 988
Fax: 00 352 250 404 2208
E-mail: henk.van.eldik@fid-intl.com

Disclaimer:

Fidelity is de grootste vermogensbeheerder ter wereld. Bron: 2004 FTfm/Mercer league table, gegevens wereldwijd per december 2002. Fidelity Funds SICAV is een 'open-ended' beleggingsmaatschappij gevestigd in Luxembourg. Fidelity Funds II SICAV is een 'open-ended' beleggingsmaatschappij gevestigd in Luxembourg. Wij raden u aan uitgebreide informatie aan te vragen alvorens te besluiten tot enige belegging. Beleggingen dienen te geschieden op basis van het op dit moment geldige prospectus dat kosteloos verkrijgbaar is tezamen met het laatste jaarverslag en halfjaarverslag bij ons Europese Service Centre in Luxembourg en bij onze vertegenwoordiger in Nederland, Fidelity Investments International, Netherlands Branch, World Trade Center, Toren H, 6e Verdieping, Zuidplein 52, NL - 1077 XV Amsterdam (Tel: 020 797 7100).

Fidelity Funds SICAV en Fidelity Funds II SICAV zijn gerechtigd deelnemingsrechten aan te bieden in Nederland op grond van artikel 17 Wet Toezicht Beleggingsinstellingen.

Fidelity verstrekt uitsluitend informatie over haar eigen producten en geeft geen beleggingsadviezen die gebaseerd zijn op persoonlijke omstandigheden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Australia / Asian Special Situations / ASEAN / China Focus / Greater China / Indonesia
Japan Smaller Companies / Korea / Malaysia / Pacific / Singapore / Taiwan / Thailand

In bepaalde landen en voor bepaalde types beleggingen zijn de transactiekosten hoger en is de liquiditeit lager dan elders. Mogelijk zijn er ook beperkte kansen om alternatieve manieren te vinden om kasstromen te beheren, voornamelijk indien de nadruk voor beleggingen wordt gelegd op kleine en middelgrote ondernemingen. Voor fondsen die zich in dergelijke landen en beleggingstypes specialiseren, hebben transacties - voornamelijk transacties van grotere omvang
- waarschijnlijk een grotere impact op de kosten om een fonds te beheren dan vergelijkbare transacties in grotere fondsen. Toekomstige beleggers dienen dit voor ogen te houden wanneer zij fondsen selecteren.

Bron: Standard & Poor's en Fidelity. Performance berekend op basis van de netto-vermogenswaarde, in de muntsoort van het fonds, bruto-opbrengsten herbelegd, na aftrek van de aankoopkosten per .In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren en het is mogelijk dat de belegger het geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgt

Beleggingen in een andere muntsoort dan de muntsoort van de aandeelhouder zijn onderhevig aan de schommelingen van vreemde valutakoersen.

Transacties in buitenlandse valuta worden uitgevoerd via een aan Fidelity gelieerde maatschappij, tegen een koers die wordt vastgesteld in samenhang met andere transacties en waaruit de gelieerde maatschappij voordeel kan behalen.

Als gevolg van een gebrek aan liquiditeit in veel kleinere aandelenmarkten, kunnen bepaalde landspecifieke compartimeten volatiel zijn en kan het recht op terugbetaling onder extreme omstandigheden beperkt worden.

Handelsmerken, copyrights en andere intellectuele eigendomsrechten zijn en blijven het eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Uitgegeven door Fidelity Investments Luxembourg S.A., Kansallis House, Place de l'Etoile, BP 2174, L-1021 Luxembourg. SSL 409042

23 sep 04 09:00