Gemeente Delft

Heeft u een goed idee voor de natuur en/of het milieu in Delft? Wilt u of uw organisatie daarvoor zelf de handen uit de mouwen steken? Dan kunt u daarvoor een subsidie aanvragen bij de gemeente Delft.

De gemeente kan ondersteuning bieden bij het uitwerken van uw voorstel. Dit kan op drie manieren, financieel en adviserend of fysiek. Op financieel vlak is er een projectsubsidie beschikbaar ter hoogte van 13.000 Euro per jaar. De gemeente kan ook een adviserende rol spelen over bijvoorbeeld de vormgeving van het project, de publiciteit, andere subsidiemogelijkheden, e.d. Ook fysiek kan de gemeente ondersteunen in de vorm van concrete maatregelen zoals het wegen afsluiten voor de paddentrek, het verstrekken van vergunningen, e.d.

Uw aanvraag voor ondersteuning moet antwoord geven op een aantal vragen, zoals: Welke doel heeft het project? Hoe wiltu dit doel bereiken? Hoe wordt de natuur en/of het milieu er beter van? Wat zijn de kosten? Welke ondersteuning vanuit de gemeente wilt u aanvragen?

De gemeente Delft ontvangt uw aanvraag graag uiterlijk 15 oktober a.s. Meer informatie is te vinden op de website www.delft.nl/natuurenmilieu bij de rubriek 'Ondersteuning', 'ondersteuningsregeling'.


-----------------------


---- --