Ingezonden persbericht- PERSBERICHT -

Online leren met beeld en geluid
Doorbraak in toegang av-materiaal voor het hoger onderwijs

Utrecht, 23 september 2004 - Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid heeft samen met SURF het initiatief genomen om het audiovisueel erfgoed - waaronder de uitzendingen van de publieke omroepen - online toegankelijk te maken voor het hoger onderwijs in Nederland. Vandaag (23 september 2004) wordt een overeenkomst afgesloten waarmee grote aantallen films en programma's uit heden en verleden via de SURFnet Video Portal online beschikbaar komen. De ondertekening vindt plaats tijdens van het Beeld en Geluid seminar, georganiseerd door de SURF DiRECt community.

Beeld en Geluid in Academia (kortweg Academia) biedt universiteiten en hogescholen toegang tot het materiaal dat als 'streaming media' op de pc's binnen de instelling of op de thuiswerkplek van docent of student kan worden geraadpleegd. Docenten kunnen de streams gebruiken binnen klassieke lesmethodes als hoor- of werkcolleges. Het digitale materiaal kan echter ook uitstekend functioneren in elektronische leeromgevingen. In die zin vormen zij een belangrijke impuls bij de implementatie van nieuwe onderwijsvormen.

[Quote Pim Slot, projectmanager Academia, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid]
"Toegang tot de archieven van de publieke omroepen was tot nu toe slechts voorbehouden aan professionals of vasthoudende docenten. Allerlei organisatorische en auteursrechtelijke hobbels maakten het feitelijk gebruik in het onderwijs praktisch onmogelijk. Met Academia zijn deze belemmeringen eindelijk weggenomen."

"Uniek is dat een groot deel van het actuele televisieaanbod van de publieke omroep vrijwel onmiddellijk via de SURFnet Video Portal voor het hoger onderwijs beschikbaar komt en
blijft! "

Universiteiten en hogescholen kunnen via SURFdiensten, de licentieorganisatie voor het honger onderwijs, een licentie afsluiten voor het gebruik van Beeld en Geluid in Academia. [Quote Jan Bakker, directeur SURFdiensten]
"Het is goed om te zien dat Beeld en Geluid en de Publieke Omroep middels de vandaag gesloten overeenkomst instellingen en hun studenten en medewerkers in staat stellen tegen gunstige voorwaarden van audiovisueel materiaal gebruik te maken."

De SURFnet Video Portal biedt een zogenaamde 'geauthenticeerde' opslag voor de content: alleen geautoriseerde onderwijsinstellingen kunnen erbij. Daarmee weten de publieke omroepen en andere rechthebbenden hun materiaal goed beschermd. Bij aanvang zijn meer dan 1000 uur archiefmateriaal, alsmede honderden uren met actuele programma's (journaals, actualiteiten, reportages) doorzoekbaar en toegankelijk.

Meer informatie
Over Beeld en Geluid
Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (www.beeldengeluid.nl) is het grootste audiovisuele archief van Nederland. Beeld en Geluid verzamelt en conserveert het audiovisuele erfgoed en stelt het ter beschikking aan een zo groot mogelijke groep gebruikers, met name in het onderwijs. De collecties - uniek qua omvang en variëteit - geven een verbluffend beeld van de geschiedenis van Nederland en de geschiedenis van de media. Van 1896 tot de dag van vandaag.

Over Publieke Omroep
De Nederlandse Omroep Stichting heeft naast haar wettelijke programmataken ook een belangrijke opdracht als samenwerkingsorgaan van de Publieke Omroep.Publieke Omroep houdt zich bezig met het opzetten, ontwikkelen en uitvoeren van beleid en het coördineren van de programmering van de landelijke publieke radio- en televisiezenders en internet. De indeling van de zendtijd en de uitvoering van gemeenschappelijke taken vallen
daar ook onder.

Over SURFdiensten
SURFdiensten is een intermediaire organisatie tussen ICT-aanbieders enerzijds en het Nederlandse (hoger) onderwijs en wetenschappelijk onderzoek anderzijds, maar ook aanverwante instellingen, zoals universitair medische centra en diverse onderwijsinstellingen kunnen in SURF-licenties participeren. SURFdiensten is opgericht in 1991, is een not-for-profit organisatie en heeft als doelstelling (de eindgebruikers binnen) het (hoger) onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in Nederland tegen betaalbare prijzen te voorzien van kwaliteitsproducten en -diensten op het brede terrein van informatie- en
communicatietechnologie. Ongeveer 95% van het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek maakt inmiddels gebruik van de SURF-licenties. Zie ook: www.surfdiensten.nl

Over SURFnet
SURFnet (www.surfnet.nl) is het Nederlandse computernetwerk voor hoger onderwijs en onderzoek, dat ruim 150 instellingen voor hoger onderwijs en onderzoek met elkaar en met de rest van de wereld verbindt. Om voorop te kunnen blijven lopen, werkt SURFnet voortdurend aan het verbeteren van de infrastructuur en het ontwikkelen van nieuwe toepassingen, waardoor gebruikers sneller en beter toegang krijgen tot nieuwe internetdiensten.

De SURFnet Video Portal (video.surfnet.nl) is de centrale ingang naar alle streaming video voorzieningen van SURFnet, waaronder vele duizenden videobestanden, het live streaming kanaal SURFnet-TV, en tools en handleidingen om zelf met videomateriaal aan de slag te gaan.

Over Stichting SURF
Stichting SURF (www.surf.nl) is de samenwerkingsorganisatie van het hoger onderwijs en onderzoek op het gebied van netwerkdienstverlening en informatie- en communicatietechnologie (ICT).

SURF DiRECt, de Digitale Rechten Expertise Community is een samenwerkingsverband van juristen, docenten en ondersteuners in het Nederlands hoger onderwijs dat oplossingen zoekt voor juridische problemen die ontstaan bij de toepassing van nieuwe technologieën in onderwijs en onderzoek.

EINDE BERICHT