Gemeente Leusden

23-09-04 / SGP Vallei heet vanaf nu: Vallei-in-Perspectief

Terug naar boven

---

23-09-04
SGP Vallei heet vanaf nu: Vallei-in-Perspectief

WOUDENBERG, 23 september 2004
Het Strategisch Gebiedsperspectief Vallei heet vanaf vandaag Vallei-in-Perspectief. De Utrechtse gedeputeerde drs. J.P.J. Lokker heeft op 22 september 2004 de nieuwe naam en de bijbehorende nieuwe internetsite http://www.vallei-in-perspectief.nl onthuld. Dat deed hij tijdens een bijeenkomst met college- en raadsleden van de zes V-i-P-gemeenten Bar-neveld, Nijkerk, Leusden, Woudenberg, Scherpenzeel en Renswoude.

De Vallei-in-Perspectief is een samenwerkingsverband van zes gemeenten (Barneveld, Nij-kerk, Leusden, Woudenberg, Scherpenzeel en Renswoude) en twee provincies (Gelderland en Utrecht). In februari 2003 werd een convenant ondertekend, waarin de gemeenten en de pro-vincies afspraken hebben gemaakt om samen te werken op vier terreinen: sociale zaken, ver-keer en vervoer, ruimtelijke ordening en handhaving. Over elk van deze beleidsterreinen wer-den de aanwezige raads- en collegeleden vandaag bijgepraat. Daarnaast heeft de directeur/se-cretaris van de provincie Utrecht, de heer drs. H.H. Sietsma, een inleiding gehouden over de bestuurlijke samenwerking in de regio in het algemeen.

Nieuwe internetsite
De Vallei-in-Perspectief heeft sinds vandaag een eigen internetsite. De internetsite biedt infor-matie over het samenwerkingsverband in het algemeen en de werkzaamheden van de werk-groepen in het bijzonder. Het adres van de internetsite is www.vallei-in-perspectief.nl .