Gemeente Utrecht


Nieuwsbrief (nr. 2) van de gemeente Utrecht over de wederopbouw in Noord Marokko (22 september 2004)

Utrecht 'schakelt' van Imzourene naar Al Hoceima

Zoals bekend gaat de gemeente Utrecht, in principe samen met de gemeente Amsterdam, bijdragen aan het herstel van een school in Noord Marokko, die ernstig beschadigd is door de aardbeving van 24 februari 2004.
In eerste instantie werd hierbij gedacht aan het lyceum van Imzourene, maar intussen heeft de koning van Marokko besloten, om de nieuwbouw van dit lyceum, uit zijn privé-vermogen, te gaan betalen.
De instanties, waarmee VNG-international, Amsterdam en Utrecht in Marokko zaken doen, hebben ons nu vriendelijk verzocht, om onze financiële bijdragen te gaan aanwenden voor het grondig herstel van de Mohammed V - lagere school in de stad Al Hoceima.

Deze lagere school is gehuisvest in een monumentaal gebouw uit 1923, dat tot hun culturele erfgoed behoort. Het gebouw moet, vanwege aardbevingsschade, grondig worden hersteld. Met name het dak moet worden hersteld en tal van muurscheuren en vensters moeten worden gerepareerd. Bovendien moeten de dragende muren beter tegen toekomstige aardbevingen worden 'gewapend'. Met dit project is een totaalbedrag van E 200.000 gemoeid. Utrecht zal hieraan, zoals bekend, E 50.000 bijdragen.

In de loop van augustus hebben B&W van Utrecht ingestemd met een 'omschakeling' van het oorspronkelijk beoogde schoolproject te Imzourene naar dit lagere school-project te Al Hoceima. Voor Amsterdam geldt hetzelfde.
In de gemeente Amsterdam wordt intussen nog een nader besluit voorbereid, waarmee precies zal komen vast te staan, welke bijdrage door onze hoofdstad kan worden geleverd. De verwachting is, dat ook het ministerie van Onderwijs in Marokko nog een duit in het zakje zal willen doen en dat dan (over circa een maand) de financiering rond komt.

De schoolkinderen zijn in Noord Marokko het nieuwe schooljaar intussen in noodgebouwen gestart. De tenten zijn dus grotendeels weer opgeborgen en de prefab-noodgebouwen zullen, na het herstel van de scholen, opnieuw kunnen worden ingezet, onder andere voor verbetering van onderwijsvoorzieningen op het platteland.

We blijven u op de hoogte houden.

Contactpersoon gemeente Utrecht, Stadhuis: Marius van Dongen, afdeling OVB,
tel. 286 10 30, Email: m.van.dongen@utrecht.nl


---- --