Ingezonden persbericht


Hulpverlening CARE Nederland groot succes bij jongeren

Den Haag - 23 september 2004 Fondsenwerver CARE Nederland heeft een 'buitengewoon bemoedigend jaar' achter de rug. Het donateursbestand vervijfvoudigde tot 15 duizend particulieren, onder wie veel jongeren. Ook onder bedrijven nam het aantal donateurs toe. De totale opbrengst bedroeg het afgelopen boekjaar 450 duizend euro. CARE Nederland garandeert dat 75 procent van de inkomsten rechtstreeks ten goede komt aan de kerntaak, het opbouwen en ondersteunen van zichzelf helpende lokale gemeenschappen in de derde wereld. Voorzitter Mohamed Rabbae noemt dit in zijn jaarverslag over 2003-2004 het 'trampoline-effect'. Deze boodschap blijkt speciaal bij jongeren goed aan te slaan. In 2004 hoopt CARE Nederland nog eens 10 duizend donateurs in te schrijven. 'Ons huis werd opnieuw opgebouwd en ik kreeg de beschikking over een machine om hout mee te bewerken. (...) Dankzij de busverbinding die CARE heeft opgezet tussen ons dorp en Srebrenica (45 kilometer) kunnen mijn kinderen naar school. Nee, zoals voor de oorlog is het nog lang niet, maar het is een begin. Ik denk dat ik het nu wel red.’ Dit citaat van Edin Hasanovic (35) is maar een onderdeeltje van de vele cijfers en getuigenverslagen in het jaarverslag van CARE Nederland. In een notendop geven zijn woorden de hele filosofie weer. Alles is erop gericht om lokale gemeenschappen op te bouwen die zelf de toekomst weer tegemoet kunnen treden. Dat kan niet zonder geld, machines en huizen. Maar ook democratie en mensenrechten zijn essentiële bestaansvoorwaarden. Vandaar dat CARE Nederland een groot accent legt op het verminderen en beheersbaar maken van conflicten. Waar verzoening uitblijft, kan altijd weer oorlogsgeweld de kop opsteken. Maar ook natuurgeweld maakt méér slachtoffers in gebieden waar mensen niet de mogelijkheden krijgen om zichzelf te organiseren en zichzelf te redden. In 2003 zijn volgens deze filosofie vele tienduizenden mensen geholpen in alle werelddelen, van het voormalige Joegoslavië tot het Afrikaanse merengebied. Dat gebeurde met behulp van particuliere donateurs, bedrijfsdonateurs en de Nederlandse overheid. Het jaarverslag van CARE Nederland behandelt de verschillende initiatieven in detail. Uit jongeren bestaande promotieteams van CARE Nederland dragen de hier beschreven filosofie actief uit en gaan het gesprek erover aan met andere jongeren waar ze die tegenkomen: op straat, in uitgaansgelegenheden of op festivals. In het afgelopen jaar is het aantal teams wegens gebleken succes uitgebreid. Hoewel CARE Nederland het zwaartepunt legt bij het stimuleren van zelfhulp, biedt de organisatie Nederlandse jongeren ook de gelegenheid om zichzelf in te zetten. Het juniorprogramma van de organisatie heeft de afgelopen twee jaar acht jongeren begeleid bij uitzending. Zij vervulden gedurende 18 maanden een trainingsplaats. Ook volwassenen die hun expertise willen inzetten op plekken waar die nodig is, zijn welkom. September 2004
CARE Nederland
Juffrouw Idastraat 11
2513 BE Den Haag
Tel: ++ 31 70 310 50 50
Fax: ++ 31 70 356 07 53
E-mail: general@carenederland.org
Website: http://www.carenederland.org