Gemeente Ambt Montfort


OPROEP, OPROEP, OPROEP, OPROEP

Aan alle inwoners van Ambt Montfort

Bij deze doen wij een oproep aan alle inwoners van onze gemeente om mee te denken en te zoeken naar mogelijke terreinen of locaties binnen onze gemeente, welke volgens u geschikt zouden zijn voor het realiseren van één centrale skatevoorziening binnen de gemeente, bestaande uit maximaal 5 kleine/middelgrote skatetoestellen.

Weet u zon plek? Zet het kort op papier, motiveer het en lever uw voorstel, vóór

8 oktober 2004 in bij bureau welzijn.

Telefonische (achtergrond)informatie is te verkrijgen bij Pierre Boosten (tel: 538836).

Graag rekenen wij op uw medewerking.