Ingezonden persbericht


Utrecht, 23 september 2004
Tweede Kamer moet Integrale schuldhulpverlening redden

De vraag naar hulp bij schulden neemt toe, gemeenten moeten meer dan ooit investeren in schuldhulpverlening. Maar het ministerie van SZW stopt vanaf 1 januari 2005 de rechtstreekse financiering van de landelijke samenwerkingsactiviteiten. Dat maakt het werk van het Landelijk Platform Integrale Schuldhulpverlening onmogelijk. De partners in de schuldhulpverlening vragen aan leden van de Tweede Kamer om het werk van het Landelijk Platform ook in de toekomst mogelijk te maken.

MOgroep (Algemeen Maatschappelijk Werk), Divosa (Sociale diensten), NVVK (kredietbanken), en VNG (gemeenten) vormen sinds 1994 het Landelijk Platform Integrale Schuldhulpverlening. Het Platform ijvert voor een integrale werkwijze bij problematische schulden: tegelijkertijd werken aan het regelen van de schulden én aan gedragsverandering. Want mensen met financiële problemen moeten leren anders met hun geld om te gaan. Als dat niet gebeurt hebben zij binnen de kortste keren wéér betaalachterstanden. Het LPISHV constateerde een toename in 2003 van 31% bij vragen naar hulp bij financiële problemen. De NVVK zag de aanvragen voor een schuldregeling in 2003 stijgen met 21%. Gerechtsdeurwaarders wijzen op een verdubbeling in dit jaar van het aantal mensen dat door schulden contact hebben met een incassobureau of deurwaarder. Het Leger des Heils luidt de noodklok: een verdubbeling van het aantal dakloze gezinnen, veelal wegens huurschuld in de laatste 3 jaar.

Gemeenten hebben steeds meer een regierol in de schuldhulpverlening. Het Platform ondersteunt gemeenten bij het vormgeven van die lokale, integrale schuldhulpverlening. De veranderende financiering maakt de activiteiten van het Landelijk Platform Integrale schuldhulpverlening echter onmogelijk. De NVVK, Divosa, Mogroep en VNG willen dat het LPISHV blijft bestaan. Juist nu; met de nog steeds groeiende vraag, de toenemende wachtlijsten, de roep om preventie en meer kwaliteit en eenduidigheid van de schuldhulpverlening zijn de activiteiten hard nodig.

Perscontacten:
Gemma Lenders, Maatschappelijk Ondernemers Groep, telefoon 030 - 298 34 42 of 06 - 53 32 37 59


---- --