Gemeente Zwolle

B&W van Zwolle: 'Referendum kan worden aangevraagd'

Burgemeester en wethouders van Zwolle komen tot de conclusie dat over het raadsbesluit tot het wijzigen van de verordening op de speelautomatenhallen een referendum kan worden gehouden. Het college baseert dit besluit op de Tijdelijke Referendumwet en de uitspraak van de Raad van State eerder deze week.

De Tijdelijke Referendumwet kent twee fasen: een inleidend verzoek en een definitief verzoek. Hiervoor moet een verzoek op het stadskantoor of het gemeentelijk informatiecentrum worden ingediend door minimaal 300 kiesgerechtigden. Voor het inleidend verzoek geldt een termijn van drie weken nadat het besluit bekend is gemaakt dat een referendum kan worden gehouden.
Na deze periode wordt dit verzoek beoordeeld door de voorzitter van het centraal stembureau. Het besluit wordt openbaar gemaakt en aan de gemeenteraad meegedeeld.

Binnen zes weken na dit besluit kan iedere kiesgerechtigde in Zwolle een zogeheten 'verklaring tot een definitief verzoek' indienen bij het stadskantoor of het gemeentelijk informatiecentrum. Hiervoor zijn 5000 verklaringen nodig. Wordt aan de voorschriften voldaan, dan wordt besloten een referendum te houden. Binnen een week na deze beslissing wordt door het college bepaald op welke dag het referendum wordt gehouden. De uitslag wordt als volgt bepaald. Zwolle heeft 85025 kiesgerechtigden. De meerderheid tegen de wijziging van de verordening moet bestaan uit in ieder geval 30 procent. Er zijn dus 25508 stemmen nodig om te spreken van een afwijzend referendum.

Als de uitslag van het referendum onherroepelijk is, neemt de gemeenteraad zo snel mogelijk een besluit. Op grond van de tijdelijke referendumwet kan de raad besluiten tot intrekking van de verordening, of tot in werking laten treden van de verordening.


---