Algemeen Verbond Bouwbedrijf


Nieuwsbericht

Keuzewijzer helpt bouwers bij opstellen valbeveiliging

22 september 2004 - Vallen is een belangrijke oorzaak van ongevallen in de bouw. Vaak wordt niet in de werkvoorbereiding, maar pas op de bouwplaats gezocht naar oplossingen voor valbeveiliging. BouwNed heeft daarom het initiatief genomen voor de ontwikkeling van een 'Keuzewijzer Collectieve Valbeveiliging'.

De keuzewijzer is een handzaam boekje met illustraties van oplossingen voor veel voorkomende praktijksituaties. Het eerste exemplaar van deze publicatie wordt vandaag officieel in ontvangst genomen door de heer A.W. Buts, voorzitter van de BouwNed-contactgroep materieel (KOMAT), tijdens de jaarlijkse themadag van de contactgroep in Maarssen.

Met de publicatie speelt BouwNed in op de verscherpte aandacht voor valgevaar in de bouw, zoals met de Europese campagne 'Voorkom valgevaar' en de Nederlandse campagne '1op6', gericht op bewustwording van valgevaar bij bouwplaatspersoneel.

In de keuzewijzer is een groot aantal standaard situaties in kaart gebracht en voorzien van gedetailleerde illustraties. De meeste vormen van valgevaar zijn in een matrix geplaatst en daarbij zijn de beste methoden aangegeven om het valgevaar in een specifiek geval te beperken. Zo wordt een aantal oplossingen beschreven voor veilig werken bij het aanbrengen van vloeren, wanden en daken, afgestemd op de gekozen bouwmethode. Zo vraagt betongietbouw om een andere vloerrandbeveiliging dan de combinatie schildvloeren met gelijmde kalkzandsteenwanden.

De jaarlijkse themadag van de KOMAT komt voort uit de doelstelling van de contactgroep, namelijk het bevorderen van kennis- en ervaringsuitwisseling op het gebied van materieeltoepassingen en het creëren van goede randvoorwaarden voor het beheren, leveren en inzetten van materieel op bouwplaatsen.

De publicatie is tot stand gekomen door een werkgroep van BouwNed-leden, in nauwe samenwerking met Aboma+Keboma en Arbouw en is bedoeld voor werkvoorbereiders, uitvoerders en leidinggevenden op de bouwplaats. Voor niet BouwNed-leden is het boekje beschikbaar via de stichting Arbouw: arbouw@arbouw.nl, tel. 020 580 55 80.

Bron
Bouwned