Vereniging VNO-NCW

opinies: persberichten

Nyfer: extra verlaging winstbelasting op kennis

23 september 2004 - Bedrijven die kennis ontwikkelen en gebruiken moeten over deze activiteiten minder winstbelasting gaan betalen. Dat is goed voor het versterken van de kenniseconomie en houdt hoogwaardige activiteiten in Nederland.

Dat zegt onderzoeksinstituut Nyfer in een onderzoek in opdracht van de ondernemingsorganisatie VNO-NCW.

Nyfer pleit voor een aparte "kennisbox" voor royalty's met een verlaagd tarief. Als in 2007 een tarief van 15 procent wordt ingevoerd in deze box, kost dat de schatkost bruto 500 a 700 miljoen euro. Per saldo zal dat minder zijn, want als Nederland niets doet, zullen investeringen in kenniscreatie vanuit Nederland naar fiscaal aantrekkelijker landen wegtrekken. "Niets doen is uiteindelijk duurder," aldus Nyfer.

De royaltybox maakt geen onderscheid tussen verschillende soorten kennis en komt zowel het MKB als grote internationale ondernemingen ten goede.

In samenwerking met: NYFER: 0346 - 291 641 of Leo van der Geest 06 - 1380 4788

contact: communicatie@vno-ncw.nl | telefoonnummer: 070 349 01 67 | fax: 070 349 01 77