Sociale Verzekeringsbank

SOCIALE VERZEKERINGSBANK

Directeur SVB benoemd tot financieel bestuurder ISSA

In Beijing is tijdens de 28 ste driejaarlijkse algemene ledenvergadering van de International Social Security Association (ISSA) de SVB-er Wim Franssen (1945) gekozen tot financieel bestuurder. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft de voordracht van haar directeur Internationale en Buitenlandse Zaken van harte ondersteund.
De ISSA is de wereldwijde organisatie van uitvoerders van de stelsels van sociale zekerheid. 139 landen zijn lid van de ISSA. De ISSA werkt nauw samen met de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) van de Verenigde Naties. Ze delen het secretariaat in Genève.

Noot voor de redactie,