ERNST AND YOUNG

Ernst & Young: uitkomsten Global Information Security Survey

Topmanagement is zich bewust van bedreigingen op het gebied van informatiebeveiliging, maar handelt daar niet naar

Utrecht, 23 september 2004 - Organisaties slagen er niet in zich goed te beschermen tegen de toegenomen bedreigingen op het gebied van informatiebeveiliging. Zo blijkt uit recent wereldwijd onderzoek van Ernst & Young EDP Audit.

Uit de 'Global Information Security Survey 2004' wordt duidelijk dat directieleden en topmanagers zich in toenemende mate bewust zijn van de bedreigingen die door eigen personeel worden veroorzaakt, maar hier niet naar handelen. Meer dan 70 procent van de 1.233 organisaties die aan het onderzoek hebben deelgenomen -waaronder topbedrijven in meer dan 51 landen- blijft in gebreke doordat het beveiligingsbewustzijn van medewerkers niet als topprioriteit wordt behandeld. Dat geldt ook voor de Nederlandse respondenten.

Door veranderingen in bedrijfsmodellen als gevolg van outsourcing en andere externe samenwerkingsverbanden, wordt het steeds moeilijker om controle te houden over de beveiliging van de informatie en informatiesystemen. Daarnaast is het voor het senior management lastiger geworden om inzicht te krijgen in de risico's waaraan de organisatie zich blootstelt.

'Processen kun je uitbesteden, maar niet je verantwoordelijkheid voor de beveiliging van die processen', zegt Monique Otten, partner bij Ernst & Young EDP Audit. 'Meer dan 30 procent van de bedrijven heeft zijn IT uitbesteed (naar het buitenland), maar minder dan eenderde van deze bedrijven eist dat hun IT providers kunnen aantonen dat ze voldoen aan erkende standaarden op het gebied van informatiebeveiliging. Ze vertrouwen er gewoon op dat het wel in orde is. Bedrijven zouden hogere eisen moeten stellen aan de beveiliging van hun zakenpartners.'

Uit het onderzoek blijkt verder dat organisaties zich voornamelijk blijven richten op bedreigingen van buitenaf (zoals virussen) en dat er consistent weinig aandacht is voor interne bedreigingen. Men geeft relatief gemakkelijk geld uit aan technische middelen zoals een firewall en antivirus software, maar is terughoudend wat betreft investeringen in het eigen personeel. Zo geeft 76 procent van de Nederlandse respondenten aan dat het personeel geen periodieke training of voorlichting krijgt op het gebied van informatiebeveiliging (wereldwijd: 53 procent).

'Terwijl de publieke aandacht gevestigd blijft op externe bedreigingen, is de mogelijke schade door wangedrag van insiders, nalatigheid, onoplettendheid of een bedrijfscultuur waarin het normaal wordt gevonden om beveiligingsvoorschriften niet in acht te nemen, vele malen groter. Omdat interne incidenten meestal verzwegen worden, weten organisaties vaak niet eens dat ze benadeeld zijn. Te veel organisatie vinden informatiebeveiliging niet van belang als er geen zichtbare aanval is. Deze perceptie in sinds de eerste editie van het onderzoek (in 1993) onveranderd gebleven', zegt Edwin Bennet, Global Director van Ernst & Young's Technology and Security Risk Services.

'Bedrijven zouden meer aandacht moeten hebben voor het creëren van een beveiligingsbewuste cultuur. Het topmanagement moet daarbij zelf het juiste voorbeeld geven, dit is essentieel om de manier waarop de organisatie met informatiebeveiliging omgaat te kunnen veranderen', aldus Bennet. 'Informatiebeveiliging zou beschouwd moeten worden als iets waarmee je concurrentievoordeel kunt behalen en het vertrouwen van je aandeelhouders kunt behouden, in plaats van als een noodzakelijke kostenpost. Om dit te kunnen bereiken is het noodzakelijk dat de houding van de directie en het topmanagement verandert. Op dit moment geeft slechts 20 procent van de respondenten aan dat informatiebeveiliging een prioriteit is op CEO-niveau (Nederland: 17 procent). Daarnaast kan en moet meer gebeuren om de kennis en het bewustzijn van medewerkers op het gebied van informatiebeveiliging te verhogen. Zo kan deze doorgaans zwakke schakel worden omgevormd tot een van de sterkste lagen van de verdediging.'

Over de Global Information Security Survey
Aan de 2004 editie van het onderzoek Global Information Security Survey hebben wereldwijd 1.233 organisaties meegedaan, waaronder topbedrijven in meer dan 51 landen. In Nederland hebben 59 organisaties uit verschillende sectoren aan het onderzoek meegewerkt.

Het onderzoek wordt uitgevoerd om de verschillende aspecten van informatiebeveiliging in kaart te brengen en een goed beeld te krijgen van de visie die directieleden, leden Raad van Bestuur en topmanagers hebben op informatiebeveiliging, bedreigingen en de manier waarop organisaties hier in de praktijk mee omgaan.

Noot aan de redactie:
Het Engelstalige onderzoeksrapport 'Global Information Security Survey 2004' kan worden gedownload via de website van Ernst & Young Nederland: www.ey.nl.

Voor meer informatie
Monique Otten, Ernst & Young EDP Audit
Tel: (030) 259 26 01 (secretariaat)
of
Toby Ellson, persvoorlichter
Tel: (06) 29 08 47 62

23 sep 04 10:00