Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer (ROVER)


ROVER hekelt nieuwe tariefmaatregelen NS

ROVER is erover ontstemd dat de treinprijzen per 1-1-2005 opnieuw sterker stijgen dan de consumentenprijsindex. De 2% bovenop de CPI komt door de stijgende 'infrastructuurbelasting' die NS aan ProRail moet betalen. De betrouwbaarheid van de infrastructuur is echter nog altijd bedroevend, zoals veel reizigers de afgelopen weken opnieuw hebben kunnen ervaren, en voor komend jaar wordt ons nog weinig verbetering beloofd. Intussen moet de reiziger die voor de trein kiest daar wel extra voor betalen. ROVER vindt dat verkeerd beleid en heeft dat niet alleen aan NS, maar ook aan V&W en de Kamer laten weten.

De vraag kan gesteld worden dat de consumentenorganisaties in een akkoord met NS toch hebben ingestemd met een tariefsverhoging. Dat is juist, maar hierbij gaat het om het 'inhalen' van een tariefsverhoging waarvan NS op 1-1-2002 wegens de slechte prestaties afzag, onder druk van de consumentenorganisaties. Wij hebben, om NS te prikkelen tot extra inspanningen voor kwaliteitsherstel, vervolgens afgesproken dat NS deze prijsverhoging in twee stappen alsnog mocht doorvoeren wanneer de punctualiteit weer op peil zou blijken te zijn. De eerste stap hiervan is eerder dit jaar bereikt en heeft geleid tot een prijsverhoging van ruim 2% in juli.

Het klantoordeel over de prijs-/kwaliteitsverhouding van de treinreis, dat sterk achterblijft bij de zich herstellende cijfers over de productkwaliteit, onderstreept naar onze mening dat NS zich met de treinprijzen niet veel kan veroorloven.

Tariefopbouw
NS wil de tariefopbouw enigszins aanpassen om de prijzen op de langere afstanden (boven 150 km) wat te drukken, uit angst teveel reizigers in deze categorie te verliezen. ROVER begrijpt die angst (zie boven), maar wij vinden het onacceptabel dat de reizigers op kortere afstanden dit moeten opbrengen. Daardoor zullen in deze categorie de treinkaartjes in een aantal afstandsklassen met veel méér dan het gemiddelde van 3,25% omhooggaan.

Jeugdabonnementen
ROVER vindt het onjuist dat NS het kortingspercentage voor jeugdabonnementen binnen enkele jaren voor de tweede maal verlaagt, van 12% tot 9%. Dat scholieren in de spits reizen (een argument van NS) is niet hun eigen keuze of die van hun ouders. NS verwijst met betrekking tot de maatschappelijke functie van haar dienstverlening naar de overheid. Dat zegt veel over de manier waarop het maatschappelijk belang van het openbaar vervoer in het huidige spoorbestel geborgd is.

Laatst gewijzigd: 23 september 2004

---

Terug naar 'ROVER in Actie'