Ingezonden persbericht


EIM Persberichten
23 sep 2004

Dit is een persbericht van onderzoeksbureau EIM.Middenbedrijf draagt groot deel lasten nieuwe VPB-pakket

Het voorgenomen pakket belastingmaatregelen rond de vennootschapsbelasting (VpB) heeft tot gevolg dat vooral het middenbedrijf te maken krijgt met een lastenverzwaring. Voor het grootbedrijf vallen de maatregelen relatief gunstig uit, alsmede voor die kleine zelfstandigen die voldoende winst maken om in aanmerking te komen voor zelfstandigenaftrek. Dit blijkt onder andere uit het rapport 'Het MKB in 2005: variantenanalyse' van onderzoeksbureau EIM.

Middenbedrijf betaalt 42% en ontvangt 19%

Middelgrote bedrijven (met 10 tot 99 werknemers) betalen 42% van de kosten van het VpB-pakket, maar ontvangen slechts 19% van de baten. In tabel 1 staan de diverse kosten en baten uitgesplitst naar MKB en grootbedrijf. Vooral het middenbedrijf in de sectoren bouw, horeca en detailhandel krijgt te maken met een enorme lastenverzwaring. Bij het grootbedrijf profiteren met name bedrijven in de industrie, de autohandel en de zakelijke dienstverlening, terwijl bij het kleinbedrijf vooral de winstgevende kleine zelfstandigen in de detailhandel en de zakelijke dienstverlening profijt zullen hebben van de extra zelfstandigenaftrek.

VPB-pakket remt herstel MKB

Het MKB herstelt zich langzamer dan het grootbedrijf. De lastenverzwaring voor het middenbedrijf betekent dat een belangrijk deel van het MKB zich nog minder snel zal herstellen. Dit segment, goed voor een kwart van de werkgelegenheid in het bedrijfsleven, telt relatief veel succesvolle jonge bedrijven. Het saldo van groei en krimp van werkgelegenheid is namelijk voor deze bedrijven gunstiger dan dat van kleine en grote bedrijven.

Meer evenwichtige lastenverdeling lijkt mogelijk

De voorgenomen lastenverzwaring kan meer evenwichtig worden verdeeld. Dit blijkt uit becijferingen die EIM voor een aantal beleidsalternatieven heeft uitgevoerd, en die in het rapport worden besproken. Hierbij moet worden gedacht aan het slechts gedeeltelijk afschaffen van het grijze kenteken, een meer evenwichtige verhoging van de energieheffingen en een meer geleidelijke verlaging van de VpB-tarieven.

Kosten en baten VpB-pakket in 2005, particulier bedrijfsleven, in miljoenen euro's

MKB

waarvan:
kleinbedrijf

middenbedrijf

grootbedrijf

totaal
bedrijfsleven

Grijskenteken

350

175

175

205

555

verhoging energiebelasting

400

105

295

70

470

aanpassing spaarloonregeling

40

15

25

60

100

awf-premie-verhoging

90

35

55

110

200

Niet toegerekende kosten*

365

Totale kosten

880

330

550

445


1.690

Verlaging VPB

475

180

295

710


1.185

Zelfstandigenaftrek

400

385

15

0

400

Niet toegerekende baten

105

Totale baten

875

565

310

710


1.690

percentage totale kosten bedrijfsleven***


67%


25%


42%


33%


100%

percentage totale baten bedrijfsleven***


55%


36%


19%


45%


100%

ter referentie: aandeel toegevoegde waarde


44%


21%


23%


56%


100%
Bron: EIM, op basis van Miljoenennota 2005


* dit betreft met name het vervallen van de PC-privéregeling, de afschaffing van de dubbele spaarloonregeling en de BTW-constructiebestrijding roerende zaken ** dit betreft met name de gewijzigde subsidietaakstelling *** exclusief de niet-toegerekende kosten c.q. baten

U heeft dit bericht ontvangen als abonnee op de nieuwsbrief Persberichten van EIM. Als u tevens op de hoogte wilt blijven van onze onderzoekspublicaties, verander dan uw profiel.

Ga voor meer informatie over MKB en ondernemerschap naar: www.eim.nl/mkb-en-ondernemerschap.

Voor meer informatie over EIM: eim.nl.

Klik hier als u uw gegevens wilt aanpassen. Mocht u problemen ondervinden, stuur ons dan een bericht.

© 1999 - 2004 | EIM