PvdA Europees parlement


'Vers' kipfilet is helemaal niet zo vers

23 september 2004
PvdA-europarlementariërs Thijs Berman en Dorette Corbey zijn met stomheid geslagen over de berichten uit de pluimveesector dat een deel van het verse kippenvlees uit Thailand en Brazilië helemaal niet zo vers is. "De consument wordt belazerd en de Europese pluimveesector heeft te maken met oneerlijke concurrentie," aldus de Nederlandse sociaal-democraten.

Uit informatie van de Productschappen voor Vee, Vlees en Eieren blijkt dat Thaise en Braziliaanse kipfilet na ontdooiing wordt verkocht met een 'vers'-etiket. Volgens Berman en Corbey strookt dit niet met de Europese wetgeving. "Voedsel dat ingevroren is geweest kan volgens de Europese wet niet langer 'vers' genoemd worden", zegt Dorette Corbey. Zij vindt dat vlees een veel te anoniem product is. "Voor de consument is onduidelijk waar het vlees vandaan komt of wie het produceert. Dat moet anders", aldus Corbey.

Thijs Berman: "De consument wordt misleid door deze etiketten, maar ook de Europese pluimveeboeren hebben te leiden onder de oneerlijke concurrentie. De Europese pluimveesector onderscheidt zich door echt verse kipfilet, maar wordt nu uit de markt geconcurreerd door dit zogenaamde verse kippenvlees, dat veel goedkoper is."

Berman en Corbey hebben de Europese Commissie om opheldering gevraagd.


---

______________

Vragen van Thijs Berman, lid van de landbouwcommissie, en Dorette Corbey, lid van de commissie voor milieu, volksgezondheid en voedselveiligheid.

Beiden hebben zitting in het Europees Parlement namens de PvdA.

Van de Nederlandse Productschappen Vee, Vlees en Eieren hebben wij vernomen dat ontdooid Braziliaans en Thais kipfilet als vers pluimveevlees aan de consument wordt verkocht. Het labelen van ontdooid en daarmee dus eerst ingevroren vlees als 'vers' strookt niet met ons begrip van 'vers'. Er lijkt hier sprake van misleiding van de consument.


* Heeft de Commissie informatie of klachten ontvangen over Thais of Braziliaans ingevroren kipfilet dat na ontdooiing als vers kippenvlees is verkocht?

* Is de Commissie van mening dat het verkopen van zulk vlees als vers kippenvlees in strijd is met de definitie van 'vers' als vermeld in artikel 2 lid b van de Richtlijn 91/494/EEG?
* Zo ja, welke stappen denkt de Commissie te ondernemen voor striktere naleving van deze richtlijn om zulke voor de consument misleidende praktijken te voorkomen?

* Zo nee, welke andere stappen gaat de Commissie ondernemen om de consument eerlijke informatie te bieden?


---

_____________ Annelies Pilon Voorlichter Nederlandse delegatie in de PES-groep in het Europees Parlement/PvdA-eurodelegatie GSM (+32) 0479 750 001 e-mail: pse-deleg-nl-press@europarl.eu.int URL: www.pesdelegatie.nl