Gemeente Tilburg

23-9-2004
Tilburg pakt problemen faillissement Tilburgse Kunststichting op Onderzoek naar cursusaanbod en extra ondersteuning jonge theatermakers

De gemeente Tilburg heeft besloten een onderzoek te starten naar de mogelijkheden voor een nieuw cursusaanbod kunstzinnige vorming in de stad. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door de heer van Gurp, oud-wethouder van de gemeente Tilburg. Ook heeft de gemeente besloten om jonge theatermakers en dansers extra te ondersteunen. Zij heeft hiervoor Stichting l'Avventura bereid gevonden een deel van de programmering van theater de Vorst over te nemen. Met de maatregelen wil het college snel inspelen op de problemen die zijn ontstaan door het faillissement van de Tilburgse Kunststichting.

Onderzoek naar toekomstig cursusaanbod kunstzinnige vorming Het college heeft de heer van Gurp, oud-wethouder van de gemeente Tilburg, gevraagd de verschillende initiatieven voor en ideeën over een nieuw cursusaanbod in de stad te inventariseren. Wethouder Backx: 'Van Gurp was eerder betrokken bij de nieuwe opzet van de cursussen van Terra Nova. Hij kent de stad erg goed en zal ook aanbevelingen doen over de toekomstige inrichting van het cursusaanbod kunstzinnige vorming in de stad en de rol van de gemeente daarbij.' Het onderzoek is onderdeel van het plan van aanpak tot behoud van een aantal culturele functies dat het college heeft vastgesteld op 27 juli, naar aanleiding van het faillissement van de Tilburgse Kunststichting. De komende maanden zal van Gurp contact leggen met diverse instellingen binnen en buiten de stad. Het onderzoek wordt in november 2004 afgerond.

Extra ondersteuning jonge theatermakers en dansers Stichting l'Avventura heeft zich bereid verklaard om de uitvoering en coördinatie van het programma de Vorst op Reis over te nemen, een beperkt aantal voorstellingen (12) van jonge Tilburgse theatermakers. De stichting heeft hiervoor een nieuwe locatie gevonden, het Academietheater van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten. Daarnaast zorgt de stichting tot en met december voor het beheer en de coördinatie van de danstrainingen die in theater de Vost werden georganiseerd. Voor de extra kosten is vanuit de gemeente aan de stichting een aanvullend budget van 23.488,- beschikbaar gesteld. Backx: De gemeente is tot deze maatregel gekomen omdat het faillissement van de Tilburgse Kunststichting en de sluiting van theater de Vorst grote gevolgen heeft voor jonge theatermakers en dansers. Het theater had een belangrijke ondersteuningsfunctie bij het produceren en presenteren van voorstellingen.