Gemeente Rotterdam

Nr. 121
23 september 2004

Voormalig Imax-theater

biedt ruimte aan cultuur

Rotterdam bruist van initiatieven van jonge cultuurondernemers. Omdat de huisvesting van al die initiatieven geen gemakkelijke taak is, heeft Marco Pastors, wethouder Fysieke Infrastructuur, sinds kort een 'cultuurmakelaar' ingeschakeld om vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Het inschakelen van zo'n cultuurmakelaar heeft al zijn eerste vruchten afgeworpen.

Vanaf heden wordt het IMAX-theater, dat al langere tijd leeg staat, tijdelijk omgebouwd tot cultureel centrum. De begane grond wordt betrokken door Mplex, een stedelijk initiatief om jongerencultuur de ruimte te geven. Mplex richt zich op urban culture en stelt zich tot doel de artistieke ontwikkeling daarin te volgen en te stimuleren. Urban culture is een verzamelnaam voor activiteiten en uitingen van jongeren in grootstedelijke samenlevingen met een kunstzinnige of culturele component. De activiteiten en uitingen zijn vaak verbonden aan levensstijlen. Tot nu toe heeft Mplex op wisselende locaties in de stad geprogrammeerd. In het IMAX-theater kan Mplex vanuit een eigen tijdelijke locatie gaan werken. In het weekend krijgt Mplex een vaste programmering rondom urban lifestyle op het gebied van muziek, dans en theater. Doordeweeks is er onder meer ruimte voor workshops theater en dans, presentaties, thema-avonden, exposities, een radioproject en talentenfestivals. Op de bovenliggende verdiepingen van het IMAX-theater zullen kleinschaliger initiatieven een plek krijgen, waaronder de kantoorruimte voor showroom MAMA, een organisatie voor hedendaagse kunst van met name jonge, opkomende kunstenaars.

Huisvestingsnood
Cultuurwethouder Stefan Hulman is blij dat er een oplossing is gevonden voor de huisvestingsnood van Mplex: "Urban culture is van grote betekenis voor het culturele klimaat in onze stad. Rotterdam is een jonge stad. We willen urban culture stimuleren, omdat het bijdraagt aan de ontwikkeling van een jongerencultuur die niet wordt beperkt door culturele achtergronden en sociale klasse. Mede daarom is de gemeente bereid bij te dragen aan de huisvesting van Mplex"

Er wordt de komende maanden hard doorgewerkt om nog meer initiatieven - zowel grote als kleine - tijdelijk te kunnen huisvesten op verschillende plekken in Rotterdam.

noot voor de redactie/