HOOGHEEMRAADSCHAP VAN RIJNLAND

Nader onderzoek naar kandidaten waterschapsverkiezing Rijnland

Tijdens een openbare zitting van het stembureau voor de verkiezingen van het algemeen bestuur hoogheemraadschap van Rijnland, is geconstateerd dat de kandidaatstelling van een drietal kandidaten nader onderzocht moest worden. Het stembureau heeft geconstateerd dat een aantal ondersteuners verklaren de kandidaatstellingen nooit ondersteund te hebben door een handtekening. Hiermee hebben de drie kandidaten onvoldoende ondersteuning. Het gaat om de kandidaten drs. J. Jans voor de categorie ingezetenen in het kiesdistrict Noord, drs. Ing. H. Chr. Bremer voor de categorie Eigenaren gebouwd in het kiesdistrict Noord en ir. S. J. Zuierveld voor de categorie ingezetenen in het kiesdistrict Zuid.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft juridisch advies ingewonnen over het alsnog weigeren van de kandidaten, maar de kandidatuur van de bovengenoemde personen kan op dit moment niet meer geweigerd worden volgens het provinciaal kiesreglement. Het is volgens dit reglement niet toegestaan om de kandidatuur van de drie ongeldig te verklaren in deze fase van de verkiezingen. De waterschapsverkiezing Rijnland is van zaterdag 25 september tot woensdag 6 oktober. De drie kandidaten blijven, ondanks het feit dat zij onvoldoende ondersteund worden en het vermoeden van onrechtmatigheid, verkiesbaar bij de waterschapsverkiezing. Wel heeft het stembureau besloten aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie. Tevens is besloten de conclusies en afspraken ter kennis te brengen aan de drie met Rijnland fuserende waterschappen, de provincies Noord- en Zuid-Holland, alle kandidaten, als ook de het Instituut voor Publiek en Politiek, dat verantwoordelijk is voor De Stemwijzer. Tot slot zal nog juridisch advies worden ingewonnen in hoeverre de toelating van deze kandidaten tot het algemeen bestuur kan worden verhinderd, wanneer ze worden verkozen.

De kandidaten Bremer en Zuierveld hebben zich ook verkiesbaar gesteld voor de hoogheemraadschappen van Delfland, Schieland en Krimpenerwaard en waterschap Hollandse Delta. Ook daar bestaat het vermoeden dat de ondertekeningen voor de kandidaatstelling van deze personen niet allen geldig zijn.
De vier waterschappen gaan gezamenlijk aangifte doen tegen bovenstaande kandidaten wegens valsheid in geschrifte.