Gemeente Barneveld


Week 39

Vervolg Raadsvergadering

Vanavond donderdag 23 september om 19.30 uur wordt in het oude raadhuis de raadsvergadering van afgelopen dinsdag voortgezet.

Collecte

In de Gemeente Barneveld wordt in de week van 27 september tot en met 2 oktober gecollecteerd voor St. NKGG, Nationale Collecte Verstandelijk Gehandicapten.

Gemeentearchief gesloten

Op dinsdag 28 september is de studiezaal van het gemeentearchief vanaf 15.00 uur in verband met een symposium ter gelegenheid van het 30 jarig bestaan van de Schaffelaarreeks en op donderdag 30 september om 15.00 uur in verband met de jubileumreceptie van Gerjan Crebolder gesloten.

Nu op www.barneveld.nl

Fotoverslag open dag Hulpverleningscentrum

* Toelichting vacature Burgemeester

Oud papier

Huis-aan-huis:

Zaterdag 25 september: Terschuur, Zwartebroek, Garderen, Voorthuizen

Informatienummer huis-aan-huis inzameling: (06) 53 57 20 43

Brengen naar:

Garderen

Prins Bernhardschool, vrijdag 24 september van 8.30 - 17.00 uur en zaterdag 25 september van 9.00 - 12.00 uur, container bij de school aan de Dr. H.C. Bosstraat 25.