Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa)

Richtsnoeren Amicus Curiae

23-09-2004 / 10:59 / Richtsnoeren

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) publiceert haar Richtsnoeren Amicus Curiae.

In deze richtsnoeren geeft de NMa aan hoe zij gebruik zal maken van haar nieuwe bevoegdheid als Amicus Curiae. De NMa kreeg deze nieuwe bevoegdheid door de aanpassing van het Europese mededingingsrecht in Verordening 1/2003. Met deze bevoegdheid mag de NMa interveniëren in rechterlijke procedures, wanneer de NMa zelf geen partij is en de toepassing van artikel 81 of 82 van het EG-Verdrag aan de orde is. Als Amicus Curiae geeft de NMa een advies aan de rechter met als doel het eenduidig toepassen van de Europese mededingingsregels. De nieuwe bevoegdheid, die op 1 augustus 2004 is ingegaan, is onderdeel van de `Modernisering' van het Europese mededingingsrecht. Dit houdt in dat de Europese mededingingsregels op nationaal niveau worden gehandhaafd.

Richtsnoeren Amicus Curiae