Ministerie van Defensie


http://www.mindef.nl

MINDEF: Eindoefening SFIR 5

De Koninklijke Landmacht, Luchtmacht en Marechaussee houden momenteel gezamenlijk de eindoefening ter voorbereiding van haar uitzending naar Irak. De militairen die deelnemen aan de oefening vormen gezamenlijk Stabilisation Force Irak 5, de vijfde missie van Nederlandse militairen in de provincie Al Muthanna in Irak. De hoofdmacht van SFIR5 wordt gevormd door militairen van de 11 Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht. De oefening duurt nog tot 1 oktober.

Tijdens de oefening worden vele scenario's geoefend, van optreden in een licht geweldsspectrum tot optreden in een zwaar geweldsspectrum. Zo worden bijvoorbeeld patrouilles gereden en 'vehicle checkpoints' opgeworpen, maar ook een helikopter die neer komt in een woonwijk, waarbij de medische keten in actie komt, de Quick Reaction Force wordt ingezet en de beveiliging en berging in actie komt.

Onderdeel van de oefening is het trainen van zogenoemde Close Air Support-opdrachten op en boven de militaire oefenterreinen op de Veluwe. Het gaat hier om de Ginkelse Heide, de Harskamp, Stroe en het Houtdorperveld.

Op 24 en 27 september zullen twee F-16's tussen 13.30 en 14.30 uur boven het militaire oefenterrein vliegen. Op 29 september zal dit tussen 10.30 en 11.30 uur plaatsvinden. De F-16's die afkomstig zijn van de vliegbasis Leeuwarden, vliegen niet lager dan 1500 meter.

Noot aan de redactie:
Vertegenwoordigers van de media zijn uitgenodigd een deel van de oefening bij te wonen. Voor meer informatie kunt u bellen met landmachtvoorlichting, telefoon: (070) 318 8363.

23 sep 04 12:17