CDA

kamervragen
CDA
23-09-04
Algra wil maatregelen tegen brandstichting politieautos

Tweede Kamerlid Rendert Algra heeft aan minister Remkes (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van het op grote schaal in brand steken van politievoertuigen. Algra wil onder meer weten welke maatregelen de minister tot nu toe hiertegen heeft ondernomen

Andere vragen die het Kamerlid heeft gesteld, zijn:


- Wanneer is er vanuit het Ministerie overgegaan tot actie


- Wat is de omvang van de financiële schade als gevolg van de brandstichting en wat zijn de gevolgen voor de beschikbaarheid en inzetbaarheid van politievoertuigen.


- Welke prioriteit heeft de opsporing en het voorkomen van vernielingen van politievoertuigen.


- Welke maatregelen overweegt de Minister om naar de toekomst dit soort gezag ondermijnende acties te voorkomen.