---

Nieuwsberichten
---Mariniers op bergtraining in Noorwegen.

23-9-2004 12:18:00

Bij Harstad (Noord-Noorwegen) bekwamen eenheden van de Groep Operationele Eenheden Mariniers zich momenteel in het opereren in de bergen. Gedurende de Mountain Movement and Survival Course wordt in de eerste week een theoretische basis aangereikt. In deze periode staan tevens afdalen, klimmen, het oversteken van een rivier en tokkelen op het programma. Hierna volgen drie eendaagse marsen in geaccidenteerd terrein tot maximaal 1000m hoogte.

Vervolgens wacht er een tweedaagse, waarbij extra uitrusting wordt meegenomen om de nacht buiten door te kunnen brengen. Daarna volgt een theoretische eindtoets. Aansluitend wordt er een nachtmars door de bergen gelopen. De eerste periode eindigt in een driedaagse mars, met opnieuw een overnachting in de bergen, en heeft als centrale thema het bewegen en overleven in de bergen.

De tweede fase start met een vierdaagse tactische oefening op Compagniesniveau (105 man), waarbij alle eerder aangeleerde facetten aan bod komen. Tijdens deze periode staat het vechten in de bergen voorop. Ten slotte wordt de training afgesloten met een vijfdaagse eindoefening. De eenheden doorlopen daarbij diverse uitdagende scenario's. In totaal nemen zo'n 600 mariniers aan de training deel.

De Mountain Movement and Survival Course wordt in het voorjaar 2005 gevolgd door het Winter Warfare deel van zo'n acht weken. Het Korps Mariniers blijft vasthouden aan deze trainingscyclus. Operaties waaraan het de laatste jaren heeft deelgenomen, bevestigen telkens dat de vaardigheden die nodig zijn voor het overleven, bewegen en vechten onder deze extreme klimatologische omstandigheden, de perfecte basis vormen voor een optreden overal ter wereld. In principe doorloopt iedere marinier na zijn basisopleiding in Nederland deze trainingscyclus. Fotos: CAVDKM. Foto: Het ruige bergterrein van Noorwegen vormt een prima oefenbodem voor de mariniers (CAVDKM)

Nieuws Nieuwsberichten