Time : 12:52:24 PM
Date : Thursday, September 23, 2004
Sender Name: Yakult

YAKULT ENQUÊTE 2004 : BELGEN & BACTERIËN

BELGEN & BACTERIËN: MYTHES & REALITEIT

Slechts de helft van de Belgen weet dat bacteriën ook goed kunnen zijn voor de gezondheid

Anderlecht - September 2004 - Uit de resultaten van een Yakult onderzoek dat in augustus 2004 werd gevoerd, blijkt dat de kennis over goede bacteriën bij de Belgen zeer laag is. Slechts de helft van de Belgische bevolking weet dat sommige bacteriën ook goed zijn voor de gezondheid terwijl zowat iedereen (90%) op de hoogte is van de negatieve effecten van sommige bacteriën. De rol van goede bacteriën wordt dus grondig onderschat. Bovendien weet amper 2% van de Belgen dat we bacteriën in ons lichaam moeten hebben om onze darmflora te laten functioneren. Ook hoe de dagelijkse inname via onze voeding moet verlopen, is haast niet gekend. Yakult, sinds 70 jaar expert op het vlak van goede bacteriën, zet daarom de bestaande mythes én de realiteit over bacteriën op een rij.

Het Yakult onderzoek (1)
In opdracht van Yakult Belgium nv/sa, ondervraagde het onderzoeksbureau INRA in België vorige maand 1070 landgenoten. De hoofddoelstelling was het meten van de kennis en de attitude ten aanzien van bacteriën bij de Belgische bevolking. Hieruit blijkt dat bij de Belgen de mythes en vooroordelen over bacteriën nog steeds voor verwarring zorgen.

Mythe: bacteriën maken ons ziek en zorgen o.a. voor SOA's en impotentie
9 op 10 Belgen denkt in eerste instantie dat bacteriën vooral slecht zijn voor de gezondheid en ziekten voortbrengen. Het is duidelijk dat bacteriën heel negatief ervaren worden wanneer de Belg erover aangesproken wordt. Wanneer we peilen naar het effect van bacteriën, zien we nog enkele mythes. 1 op 4 Belgen denkt dat ze een negatief effect hebben op kanker, 1 op 6 op onze potentie en op cholesterol. Zelfs op het vlak van sexueel overdraagbare ziektes (SOA's) denkt 50% van de Belgen dat bacteriën een negatieve effect hebben. Slechts de helft van de Belgen is ervan op de hoogte dat er bacteriën bestaan die goed zijn voor de gezondheid. Waar ze exact een effect hebben is opnieuw onvoldoende gekend: maar 1 op 3 Belgen weet dat bepaalde bacteriën een positief effect kunnen hebben op onze darmflora, spijsvertering en onze natuurlijke weerstand.

Mythe: bacteriën bevinden zich buiten ons lichaam
Amper 2% van de Belgen weet dat bacteriën levensnoodzakelijk zijn om onze darmflora te laten functioneren. De waarheid hier is dat ons lichaam ongeveer 1kg bacteriën bevat waarvan de meerderheid goede bacteriën zijn (o.a. lactobacillen en bifidobacteriën). Zo'n 100.000 miljard bacteriën van wel meer dan 500 verschillende soorten, zowel goede als schadelijke resideren permanent in onze darmflora. Dr. Bart Degeest, Science Manager van Yakult Belgium nv/sa zegt hierover: "In onze darmen zitten meer bacteriën dan wij cellen hebben in ons lichaam. De darmbewoners zorgen ervoor dat voedingsstoffen opgenomen kunnen worden en dat toxische stoffen of slechte bacteriën onschadelijk gemaakt worden. Zonder bacteriën zou de darmflora niet functioneren!"

Mythe: via traditionele yoghurt en melk kunnen we het evenwicht tussen goede en slechte bacteriën optimaliseren in ons lichaam Na te hebben uitgelegd dat we goede bacteriën nodig hebben in ons lichaam voor een goede gezondheid, peilde Yakult Belgium nv/sa ernaar hoe we het evenwicht tussen goede en slechte bacteriën kunnen optimaliseren in ons lichaam. 70% van de Belgen antwoordde spontaan dat een gezonde voeding moet zorgen voor een toevoer van goede bacteriën. Maar via welk soort voedsel dit moet gebeuren is opnieuw onvoldoende geweten:


1. Levende bacteriën in klassieke yoghurt (25%): Mythe! Traditionele yoghurt heeft een grote nutritionele waarde en helpt de vertering maar de bacteriën die aanwezig zijn, overleven amper het maagdarmkanaal. Om een effect (vergelijkbaar met probiotische bacteriën (2)) te hebben op de darmflora, zouden we per dag 6kg yoghurt moeten eten

2. Fruit (19%) en groenten (5%): gedeeltelijk JUIST: fruit bevat bepaalde vezels die de voedingsbodem kunnen zijn voor de goede bacteriën in onze darmflora. Zij kunnen dus helpen om de goede bacteriën in aantal te laten toenemen

3. Zuivelproducten met functionele eigenschappen (20%): gedeeltelijk JUIST. Indien de zuivelproducten probiotische (2) bacteriën (b.v. Lactobacillus casei Shirota) bevatten, kunnen ze een bijdrage leveren aan het evenwicht in de darmflora.

4. Melk (10%): Mythe, melk draagt niet bij tot de opname van goede bacteriën in onze darmflora. Melk bevat vooral calcium en is een basisonderdeel van een gezonde en evenwichtige voeding
5. Vezels (9%): Mythe: vezels zoals in brood, pasta, en granen dragen vooral bij tot de intestinale transit maar hebben geen of weinig invloed op de toename van goede bacteriën in de darmflora

Meer duiding nodig voor probiotica (3)
Om dagelijks het evenwicht tussen goede en slechte bacteriën in de darmflora te optimaliseren, moeten de Belgen duidelijk verder gesensibiliseerd worden. Uit de Belgische gezondheidsenquête komt naar voor dat het Belgisch(4) voedingspatroon onevenwichtig samengesteld is: we eten te veel vlees, verzadigde vetten en te weinig groenten, fruit en zuivel die een positieve bijdrage kunnen leveren aan een evenwichtige darmflora.

Andere oplossingen die de dagelijkse toevoer van goede bacteriën kunnen voorzien zoals probiotica zijn echter onvoldoende gekend: 85% kan het begrip probiotica niet uitleggen. Alleen 6% van de Belgen weet correct dat probiotica levende bacteriën zijn die voordelig voor de gezondheid zijn. Anderen die een antwoord gaven, definiëerden probiotica als voedingssupplementen, medicatie zoals antibiotica, biologische producten, vitamines...Na een geholpen vraagstelling, antwoordt 13% van de Belgen dat ze probiotica gebruiken. Slechts de helft van deze groep weet dat probiotica kan helpen bij het evenwicht in de darmflora te optimaliseren, de natuurlijke weerstand versterken (5% op totale steekproef) en 3% van de totale steekproef dat het de spijsvertering kan helpen verbeteren. Als we kijken naar de verkoop van probiotische zuivelmiddelen (5) gebruikt de helft van de Belgen toch regelmatig een probiotisch zuivelproduct zoals b.v. Yakult. Voorwaarden voor een kwalitatief probiotisch product zijn dat de bacteriën het maagdarmkanaal kunnen overleven, ze in voldoende aantallen levend in het zuivelproduct aanwezig zijn om zo hun werk in de darmflora te kunnen doen en dat ze een positief effect op onze gezondheid hebben.

Conclusie: Belgen hebben nood aan juiste gezondheidsinformatie over goede bacteriën en bacteriën hebben nood aan een positiever imago bij de Belgen

Gezien de negatieve gevoelens dat het woord bacterie oproept bij de Belgen en
onvoldoende kennis over goede bacteriën en de belang voor onze gezondheid
ervan, is er nood aan sensibilisering en meer duiding. Niet alleen op het vlak van
de werking van ons lichaam en de rol die bacteriën dagelijks spelen maar vooral
over de rol en samenstelling van onze dagelijkse voeding. Andere oplossingen die
de dagelijkse toevoer van goede bacteriën kunnen voorzien zoals probiotica zijn
echter onvoldoende gekend bij de Belgen.

Weetjes over bacteriën, ons lichaam en de darmflora


- Wist u dat in ons lichaam, in het bijzonder in de darmflora, ongeveer 1 kg bacteriën huizen die een belangrijke rol spelen in de vertering van ons voedsel, opname van voedingsstoffen en evenwicht in de darmen?

- Wist u dat de darmflora bestaat uit zo'n 100.000 miljard bacteriën van meer dan 500 verschillende soorten, zowel nuttige als schadelijke. Dit betekent dat in onze darmen meer bacteriën zitten dan wij cellen hebben in ons lichaam.

- Wist u dat ons voedsel één tot drie dagen onderweg is voor ons lichaam ermee klaar is?

- Wist u dat onze voedselresten zo'n 4 uur in de maag kunnen vertoeven, daarna 4 tot 6 uur nodig hebben voor de reis door de dunne darm om dan 12 tot 48 uur in de dikke darm te verblijven?
- Wist u dat meer dan de helft van onze stoelgang bestaat uit bacteriën?

Over Yakult

Yakult is pionier op het vlak van preventieve gezondheidszorg en probiotica. Het product Yakult werd reeds in 1935 ontwikkeld door de Japanse arts Minoru Shirota. Yakult De bedrijfsfilosofie van Yakult is wereldwijd werken aan een gezonde samenleving. Yakult streeft naar een verbetering van het fysieke, mentale en sociale welzijn in de samenleving. Enerzijds door het integreren van onderzoek, ontwikkeling en verkoop en anderzijds door het ontplooien van sociale en culturele activiteiten. Deze filosofie is de basis voor alle activiteiten van Yakult in Europa. Het product Yakult kwam in 1994 als een van de eerste probiotische zuiveldranken op de Europese markt in Nederland en vervolgens in 1995 in België. In 1996 volgden Luxemburg, Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk (regio Parijs) en Duitsland. Wereldwijd is Yakult aanwezig in 25 landen en wordt dagelijks gedronken door meer dan 25 miljoen mensen.

Consumenten kunnen surfen naar www.yakult.be, mailen naar info@yakult.be of bellen naar het gratis nummer 0800-13.621 met hun vragen.


------
Noot aan de redactie (