Gemeente Amsterdam

Eerste Keurmerk Veilig Ondernemen voor Zeeburgs industriegebied 23 september 2004 - Djoe Lan Tan

Mevrouw D. Hofstra van het Ministerie van Justitie, heeft woensdag 22 september het Keurmerk Veilig Ondernemen uitgereikt aan de ondernemersvereniging ORAM, politie, brandweer en het Stadsdeel Zeeburg voor de veiligheid op het Cruquius Industriegebied.

Ondertekening convenant

De genoemde partijen werken samen om de veiligheid op het Cruquius Industriegebied te vergroten. Na de uitreiking bekrachtigden de partijen hun publiek-private samenwerking door gezamenlijk een convenant te ondertekenen. De partijen willen ervoor zorgen dat:
* onveilige plekken worden afgesloten,

* alle bedrijven een veiligheidsscan uitvoeren,
* meer bedrijven gaan deelnemen aan collectieve beveiliging.

'De samenwerking is succesvol gebleken. Het Cruquius Industriegebied is het eerste bedrijventerrein in Amsterdam dat het Keurmerk Veilig Ondernemen behaalt', aldus stadsdeelvoorzitter Tjeerd Herrema.

Zero-score

Wethouder Economische Zaken G.P. H. Huffnagel is trots op het eerste behaalde Keurmerk Veilig Ondernemen in Amsterdam. "De partijen hebben er echt hard aan getrokken waardoor de samenwerking nu al vruchten afwerpt. Vanaf januari dit jaar zijn er geen diefstallen of andere misdaden op het Cruquius bedrijventerrein meer gepleegd. Ik hoop dat die 'zero-score' nog lang zal blijven bestaan en dat andere bedrijventerreinen zullen volgen", aldus Huffnagel.

Stimuleringsregeling criminaliteitspreventie

Het Keurmerk Veilig Ondernemen is een stimuleringsregeling voor criminaliteitspreventie die het Ministerie van Justitie in 2003 heeft ingesteld. Om het Keurmerk te behalen moeten bedrijven aan de hand van een stappenplan maatregelen treffen om de veiligheid op het bedrijventerrein of in het winkelgebied te vergroten.

'We zullen doorgaan op de ingeslagen weg met het doel dat alle bedrijventerreinen binnen Zeeburg het Keurmerk behalen. Het is een onderdeel van ons beleid dat gericht is op een schoner, heler en veiliger Zeeburg', aldus Herrema.

© Gemeente Amsterdam