INSPECTIE VENW

Zweefvliegen en ballonvaren vrij

Zweefvliegen en ballonvaren vrij

De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) geeft vanaf 1 oktober geen brevetten meer af voor recreatief ballonvaren en zweefvliegen. Voor deze vliegsporten volstaan vanaf deze datum een minimumleeftijd van zestien jaar, aantoonbare kennis en ervaring van verkeersregels en vluchtuitvoering en een WA-verzekering. Voor commerciële ballonvaart blijft overigens een brevet vereist.

Vanaf 1 oktober hanteert de IVW bovendien meer gebruiksvriendelijke regels voor examens en examinatoren in de luchtvaart. Zo kunnen examinatoren voortaan zonder tussenkomst van de IVW de geldigheidsduur van de brevetten verlengen, zijn ervaringsuren opgedaan voor bepaalde recreatieve vliegtoestellen uitwisselbaar en worden, onder bepaalde voorwaarden, praktijkexamens in het buitenland erkend.

De wijzigingen houden onder meer verband met een verdere deregulering van de recreatieve luchtvaart en een nauwere aansluiting van de nationale op de internationale regelgeving.

Willard Elissen, 070 351 7484/ 06 53824311

23 sep 04 12:59