VVDNieuws

22 sep 2004 - VVD bepleit mogelijkheid tot hoger
beroep bij belastingzaken

De VVD wil dat het per 1 januari 2005 mogelijk wordt om ook bij belastingzaken hoger beroep in te stellen. VVD-woordvoerder Ineke Dezentjé Hamming heeft aangedrongen om deze nieuwe wettelijke regeling in te voeren.

Dezentjé Hamming: "Het hoger beroep is van groot belang voor de rechtsbescherming van de belastingplichtige. De burger die zelf procedeert, weet vaak niet hoe de bewijslast wordt verdeeld en hoeveel bewijsmateriaal hij moet aanvoeren om de rechter te overtuigen. Onder de huidige wetgeving is er in belastingzaken na uitspraak door de rechter géén herkansing mogelijk voor de belastingplichtige. Dit in tegenstelling tot de overige rechtspraak. Als er straks hoger beroep openstaat, krijgt de belanghebbende wél een nieuwe kans om zijn gelijk te halen. Hij kan daarbij nieuwe feiten en nieuw bewijs aanvoeren. Daarmee wordt de kans kleiner dat onterechte aanslagen uiteindelijk toch moeten worden betaald."

In de nieuwe situatie worden belastingzaken in eerste instantie berecht door de rechtbank. Daarna staat hoger beroep open bij het Gerechtshof. Tot slot is over de procedure nog beroep in cassatie mogelijk bij de Hoge Raad.

Verslag debat in de Tweede Kamer

22 september 2004