Partij van de Arbeid


Stafdienst Voorlichting telefoonnummer 070-3183040


Den Haag, 23 september 2004


Vragen van de leden Waalkens (PvdA) en Mastwijk (CDA) aan de staatssecretaris van Financiën en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit


over de belastingproblematiek van Gietwater BV in Klazienaveen en Erica


* Hebt u kennisgenomen van de brief van 9 augustus 2004 van Gietwater BV aangaande belasting op gietwater? Bent u van mening dat in het betrokken geval sprake is van onttrekking van grondwater, nu het gaat om onttrekking uit een voormalige zandwinplas?


* Hebt u ook kennisgenomen van het feit dat men al sinds de jaren zestig gietwater onttrekt aan bedoelde plas, dat de Belastingdienst haar aanslag dateert op 01-01-2001 en derhalve belasting int met terugwerkende kracht? Is het juridisch juist dat belastingaanslagen met terugwerkende kracht worden opgelegd?


* Heeft u met deze belastingsmaatregel voor ogen dat zonder Gietwater BV tuinders individuele milieubelastende oplossingen gaan zoeken? Hoe verhoudt zich dit tot uw uitspraken over de voordelen van toepassing van gietwater, die u vorig jaar deed in het tuinbouwgebied Rundedal bij Emmen? Wat kan het gebied concreet van uw steun verwachten? Deelt u onze mening dat toepassing van gietwater het slaan van afzonderlijke bronnen voorkomt, waardoor per saldo het milieu is gediend?


* Indien juridisch toch vast zou komen te staan dat sprake is van grondwateronttrekking, bent u dan bereid te bevorderen dat de BV wordt vrijgesteld vanwege het feit dat, als de individuele tuinders water zouden onttrekken, elke onttrekking afzonderlijk zou blijven onder de desbetreffende m3-grens, zodat geen enkele aanslag zou worden opgelegd?