Stadsdeel Geuzenveld/Slotermeer Amsterdam


Harde afspraak: nooit sloop in Amsterdam Nieuw West zonder goede vervangende huisvesting

Niemand komt op straat. Deze en andere afspraken zijn vastgelegd in het Sociaal Plan voor de vernieuwing in Amsterdam Nieuw West. Dit plan is opgesteld samen met de bewonersorganisaties, woningcorporaties, gemeente en stadsdelen in Amsterdam Nieuw West.

De komende jaren zal een groot aantal bewoners een andere woning moeten vinden in verband met sloop of renovatie. Om te kunnen beoordelen of dit zal lukken is een herhuisvestingsbalans gemaakt.

Uit vooruitberekeningen blijkt dat er in 2005 en 2006 extra maatregelen nodig zijn om de harde toezegging waar te maken.

Herhuisvesting
Op dit moment zijn er geen problemen met herhuisvesting van de stadsvernieuwings-kandidaten. Er komt pas een tijdelijk tekort in 2005-2006.

Als belangrijkste oorzaak voor dit tekort is het grote aantal sloopcomplexen waar tegelijkertijd moet worden uitgeplaatst en het geringe aanbod van nieuwbouw sociale huurwoningen. Dit is met name in de stadsdelen Geuzenveld-Slotermeer en Slotervaart het geval.

Maatregelen
Eind september komen gemeente, stadsdelen en de consortia met een reeks van extra maatregelen die fricties moeten voorkomen en zorgen voor een goed verloop van de herhuisvesting.

In juni hebben de partijen al een lagere aanvangshuur ingevoerd voor bewoners van de Westelijke Tuinsteden die verhuizen naar een nieuwbouwwoning in de vernieuwingsgebieden van Nieuw West.

De extra maatregelen moeten leiden tot aanzienlijke vergroting van het woningaanbod en zorgen dat in 2005-2006 de herhuisvesting op schema blijft.

Garantie
Eén ding is zeker: de garantie dat alle bewoners uit sloopcomplexen een passende woning krijgen binnen Amsterdam Nieuw West. Niemand hoeft tegen zijn zin het gebied uit, want de vernieuwing in Nieuw West is primair voor verbetering van de woon- leefsituatie van de huidige en toekomstige bewoners.