PERSBERICHT

Nederlandse samenwerking tussen CRM-consultancy Peppers & Rogers Group en Relationship Marketing bureau Carlson Marketing Group gaat deze maand van start

'1-to-1' pioneer Don Peppers komt met nieuw 'Return on Customer' concept

AMSTERDAM, 23 september 2004 -- Peppers en Rogers Group (PRG) betreedt eind september de Nederlandse markt, als onderdeel van de Carlson Marketing Group. PRG is een internationaal erkende autoriteit op het gebied van CRM en het ontwikkelen van klantenstrategieën op topniveau, Carlson Marketing is specialist in de ontwikkeling en uitvoering van Relationship Marketing (RM) en loyaliteitsoplossingen. De gezamenlijke introductie op de Nederlandse markt vloeit voort uit het streven van beide organisaties om de samenwerking, die van augustus 2003 dateert, internationaal uit te bouwen. Carlson Marketing zal PRG vertegenwoordigen vanuit haar kantoor in Amsterdam. Carlson Marketing zal daarbij gebruik maken van ondersteuning en expertise van de PRG organisatie in 10 steden waaronder Londen, Brussel en Zurich. PRG kondigde tevens aan de publicatie van een nieuw boek in het voorjaar 2005 rondom het nieuwe managementconcept 'Return on Customer' waar Peppers en Rogers mee werkt.

Geïntegreerd aanbod: van strategie tot meetbare oplossingen Bedrijven zien in toenemende mate de waarde van goede, diepgaande relaties met klanten, met als doel klantenloyaliteit en het maximaliseren van klantenretentie. Peppers & Rogers en Carlson Marketing voorzien de markt van een geïntegreerde oplossing die strategisch advies in CRM, 1to1-marketing en klantenmanagement combineert met de juiste RM oplossing. Samen kunnen PRG en Carlson Marketing bedrijven assisteren met het hele traject; CRM-visie & strategie, plus ontwerp en uitvoering van meetbare RM-oplossingen.

'Carlson Marketing is ervan overtuigd dat relaties essentieel zijn voor betere bedrijfsresultaten" zegt Gertjan Keg Executive Vice President Carlson Marketing Group. "Om onze positie te versterken en te blijven groeien, heeft Carlson Marketing het strategische besluit genomen om samen te werken met Peppers & Rogers Group. De bedrijfsfilosofieën van beide bedrijven zijn volledig complementair en de samenwerking zal leiden tot een unieke positionering in de markt.

Zowel Peppers & Rogers Group als Carlson Marketing Group zal zijn identiteit behouden, ook in Nederland. Wel zullen beide bedrijven actief samenwerken om klanten de best mogelijke oplossingen te kunnen bieden. Beide organisaties binden zich niet aan een bepaalde technologie; de keuze is afhankelijk van het belang van de klant.

'Het perfecte huwelijk '
De oprichters van PRG, Don Peppers en Martha Rogers, verwierven bekendheid met '1to1-marketing' dat simpelweg stelt dat verschillende klanten verschillend behandeld dienen te worden. Door de jaren heen is het theoretische concept omgezet in een praktische methodologie waarmee de waarde van de klantendatabase van een bedrijf vergroot kan worden.Gedegen klantenkennis stelt bedrijven in staat om groepen klanten te benaderen met een popositie die specifiek aansluit op hun behoeften en interesses. 1to1-marketing is noodzakelijk om de afnemende effectiviteit van massamarketing te compenseren. Peppers & Rogers adviseert bedrijven op het gebied van strategie en tactieken teneinde een meetbaar en duurzaam concurrentievoordeel op te bouwen teneinde betere berdijfsresultaten te realiseren.

Carlson Marketing Group helpt haar klanten met het vergroten van de waarde van haar klantendatabase door het ontwikkelen van een gedetailleerd, geïntegreerd Relationship Marketing (RM) plan dat klantenstrategieën omzet in meetbare resultaten. Carlson Marketing beschouwt hierbij het creëren van betere relaties als een framewerk voor het implementeren van 1to1-strategiën op bedrijfsniveau. Voortbouwend op de ruime ervaring opgedaan in verschillende markten en sectoren, assisteert Carlson Marketing bedrijven met het beantwoorden van de vraag welke RM activiteiten optimaal voor hen zijn en hoe een RM programma kan worden ontwikkeld en aangepast zodat het werkt in verschillende lokale markten.

"Dit is het perfecte huwelijk," zegt Don Peppers, oprichtend partner van PRG. "In ons werk met klanten over vele industrieën en bedrijfsmodellen, hebben wij geleerd dat bedrijven die klant-gebaseerde bedrijfsinitiatieven implementeren, een duidelijke strategie nodig hebben die door praktische, meetbare programma's wordt ondersteund. De samenwerking tussen PRG en Carlson Marketing staat ons toe om op deze belofte te leveren."

Het nieuwe managementconcept van Don Peppers: 'Return on Customer' Het concept 'Return on Customer' (ROC) stelt bedrijven in staat de waarde van hun organisatie te meten aan de hand van 'Customer Equity' ofwel klantenvermogen. Klanten dienen beschouwd te worden als financiële activa en de focus dient te liggen op het handhaven cq. vergroten van de waarde van de klantendatabase van een organisatie. Teneinde de waarde van de organisatie te vergroten dient het management in haar beslissingen altijd aandacht te besteden aan 'Customer Equity' dat gedefinieerd wordt als de som van de lifetime value van alle huidige en toekomstige klanten. ROC is de ratio waarmee een bedrijf in staat is waarde te creëren uit een gegeven 'Customer Equity'.

Dit managementconcept staat centraal in zijn nieuwe boek 'Maximize Return on Customer' dat naar verwachting in het voorjaar 2005 zal uitkomen.


---

# # #

Carlson Marketing Group
Carlson Marketing Group, 'the recognized leader in Relationship Marketing (RM)' is een full-service Relationship Marketing-bureau, dat gespecialiseerd is in het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van RM en loyaliteitsoplossingen. RM-oplossingen richten zich op relaties die het succes van een bedrijf bepalen; klanten, distributiepartners en werknemers. Door Advertising Age Magazine is Carlson Marketing bestempeld als het grootste Marketing Services bureau in de V.S., Carlson Marketing Group heeft een uitgebreid mondiaal netwerk met kantoren in 26 landen in Europa, Zuidoost Azië, Canada en Zuid-Amerika. Het bedrijf is ervan overtuigd dat binnen de huidige complexe marktplaats één ding duidelijk is: 'Relaties zijn essentieel voor betere bedrijfsresultaten.' Carlson Marketing Group is een van de belangrijkste werkmaatschappijen binnen Carlson Companies, Inc ..

Peppers en Rogers Group is sinds augustus 2003 onderdeel van Carlson Marketing Group. Peppers & Rogers is een management consultancy-bureau dat de nadruk legt op het creëren van duurzaam concurrentievoordeel door middel van de ontwikkeling van klantenstrategieën op topniveau.

Gezamenlijk kunnen Carlson Marketing en Peppers & Rogers bedrijven assisteren met het gehele traject; CRM-visie & -strategie, Relatiemarketing-oplossingen en de implementatie daarvan.

Carlson Marketing Group Benelux heeft ruime ervaring in het ontwikkelen, implementeren en ondersteunen van omvangrijke loyaliteitsprogramma's in zeer uiteenlopende sectoren: luchtvaart, telecommunicatie, retail, credit cards, energie, FMCG, automobiel en de financiële dienstverlening. Het bureau heeft in België en Nederland 80 medewerkers en realiseerde in 2003 een omzet van ¤ 8,5 miljoen. Op mondiaal niveau realiseerde Carlson Marketing Group in 2002 een omzet van ¤ 767 miljoen. In de groep zijn 3000 personen werkzaam. In Nederland verzorgt Carlson Marketing oa een verscheidenheid aan front-to-back activiteiten voor het Flying Dutchmen programma van KLM.

Aanvullende informatie
Voor aanvullende informatie, kunt u contact opnemen met Carlson Marketing Group, Gertjan Keg (+32 475 73 99 66, gertjan.keg@carlson-europe.com), Peppers & Rogers Group, José P. Ferrào (+ 44 779 077 3528) of Publicis Van Sluis Consultants, Thomas McNeill (076 -- 52 42 481, t.mcneill@pvsc.nl) of www.carlsonmarketing.nl / www.1to1.com