Ingezonden persbericht


Persbericht 21 september 2004

Nieuw HPV onderzoek in Amstelland, de Meerlanden en Kennemerland

GGD Amstelland-de Meerlanden verzorgt het oproepen van vrouwen voor het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker. Niet elke vrouw blijkt gevolg te geven aan de oproep of aan de herinnering. In het kader daarvan voert het VU medisch centrum momenteel een onderzoek uit met als doel na te gaan of vrouwen die niet hebben gereageerd op een oproep voor een uitstrijkje, wel meedoen als zij een deel van het onderzoek zelf thuis kunnen uitvoeren. Het onderzoek wordt grotendeels gefinancierd door het interregionaal kanker centrum Amsterdam (IKA).

In de komende tijd (begin oktober) zullen 2500 vrouwen in bovengenoemde regio´s, die niet hebben gereageerd op de oproep voor het Bevolkingsonderzoek en ook niet op de herinnering, van GGD Amstelland-de Meerlanden een testkit ontvangen waarmee zij thuis een onderzoekje kunnen uitvoeren. Hiernaast zal een groep van 250 vrouwen, die niet hebben gereageerd op de oproep, een tweede herinnering voor een gewoon uitstrijkje bij de huisarts ontvangen. De vrouwen wordt gevraagd het testmateriaal naar het VU medisch centrum op te sturen. Hier beoordeelt het laboratorium het materiaal op aanwezigheid van HPV. (Humaan Papilloma Virus). HPV is een virus dat als het in het lichaam aanwezig is, het ontwikkelen van baarmoederhalskanker kan veroorzaken. Het virus wordt door geslachtsgemeenschap overgedragen en is bij veel vrouwen aanwezig. Meestal wordt het door het lichaam vanzelf opgeruimd, maar soms blijft het aanwezig.

De vrouwen die een testkit ontvangen, krijgen bij de testkit een uitgebreide beschrijving over hoe zij de test moeten uitvoeren en waar zij voor meer informatie terecht kunnen. Alle deelnemers ontvangen schriftelijk bericht over de uitslag en waar nodig een oproep voor verder onderzoek. Er zijn geen kosten aan het onderzoek verbonden.

Voor meer informatie over dit onderzoek belt u met de HPV telefoon van de afdeling Pathologie van het VU mc: 020 4440102, ma-vr 9-17 uur, wo 9-12 uur.
---

Voor meer informatie over dit persbericht of een interview kunt u rechtstreeks bellen met GGD Amstelland - de Meerlanden, mevrouw T.J. van Heerikhuize, PR en Communicatie, telefoonnummer 020 65 62 357.


---- --