Provincie Overijssel

Netwerkenbijeenkomst bundelt krachten regionale economie

Met de aftrap van het project Kennispoort zet de provincie Overijssel zich bij monde van gedeputeerde Carry Abbenhues in voor de komst van een sterk doorvlochten netwerk van ondernemers die zich richten op innovatie. De provincie trekt daarom een bedrag van 40.000 euro voor twee jaar uit in samenwerking met onderwijsinstelling Windesheim, waaar de opening op 22 september plaatsvond.

Abbenhues gaf aan het belangrijk te vinden 'op deze wijze voeling te houden met onze partners, zowel economisch als in het onderwijs.' En dat laatste is dan ook de directe meerwaarde: de uitwisseling van kennis en ervaringen in de 'poort' heeft dan een directe weerslag op het onderwijs.

Het concept is verder helder: een aansprekende onderneming in deze regio is verantwoordelijk voor een bijeenkomst rond een bepaald (commercieel) thema. Deze 'kringleider' zorgt voor een spreker en nodigt in eerste instantie ook al een aantal ondernemers uit. Die ondernemers nodigen bij een volgende bijeenkomst zelf ook weer ondernemers uit het eigen netwerk uit enzovoort.

De Zwolse Courant meldde in een eerder bericht reeds dat ervaringen elders in het land - Twente, maar met name Utrecht en vooral Amsterdam
- leren dat innovatieve netwerken zonder meer bestaansrecht hebben. Het ietwat vrijblijvende concept is met opzet gekozen, omdat ervaring elders hebben geleerd dat dergelijke netwerken voor kennisoverdracht niet te strak ingezet moeten worden: de deelnemers moeten de lijn aan kunnen geven.

De bedrijven en instellingen die als kringleider fungeren, spreken aan. Naast Wavin en Wehkamp gaat het om Dommerholt & Van Dijk Advocaten, Deloitte Accountants, VU/Windesheim en de Ondernemers Contact Groep. 'Trekkers' die gedeputeerde Carry Abbenhues eerder dit jaar in deze krant noemde in deze regio - Abott, DSM, Scania en de Isala klinieken - zitten daar (nog) niet bij.

Nieuwsredactie@prv-overijssel.nl © 2004 Provincie Overijssel