Gemeente Rotterdam

Nr. 120
23 september 2004

ROTTERDAM HELPT ALLOCHTONE VROUWEN AAN WERK

Gemeente Rotterdam, bedrijven verenigd in ondernemersverenigingen Rotterdam Morgen en de Economic Development Board Rotterdam, het CWI en de Rotterdamse hogescholen slaan de handen ineen om allochtone vrouwen in hun stad aan een baan te helpen. De partijen tekenden vandaag in hogeschool INHOLLAND, in het bijzijn van Paul Rosenmöller, Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima, Lilian Callender en Hans de Boer van de commissie PaVEM (Participatie van Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen) het convenant 'Van Talent naar Succes'. Eerder vandaag brachten Paul Rosenmöller en Prinses Máxima een bezoek aan de Taalwinkel in Rotterdam Noord.

Kern van het convenant is dat de betrokken bedrijven voortaan al hun vacatures aanbieden aan het CWI. Deze zoekt daar vrouwelijke kandidaten bij van allochtone afkomst. Daarnaast leveren de bedrijven stageplekken in hun organisaties voor allochtone studentes. Deze zullen in het voorjaar 2004/2005 ingevuld worden. Hogeschool Rotterdam en Hogeschool INHOLLAND gaan geschikte allochtone kandidates aandragen voor de ter beschikking gestelde stageplekken. Om studentes en stagiaires te coachen zetten de bedrijven hun allochtone werkneemsters in.

De arbeidsparticipatie onder allochtone vrouwen is laag. Vooral onder Turkse en Marokkaanse vrouwen is dit het geval: slechts een kwart van hen heeft een baan. Bij het Rotterdamse CWI staan 12.400 redelijk tot goed bemiddelbare allochtone vrouwen ingeschreven (fase 1 en 2). Zij hebben vaak moeite een baan te vinden omdat ze niet over de juiste contacten beschikken. Dat geldt ook voor de allochtone vrouwen die afstuderen aan de Rotterdamse Hogescholen. Voor werkgevers blijven ze daardoor onzichtbaar.

De commissie PaVEM spant zich in om de arbeidsparticipatie onder allochtone vrouwen te vergroten. Zij maakt daarom met gemeenten, CWI en UWV afspraken over coachingstrajecten en vacaturevervullingen voor deze vrouwen. Lilian Callender, lid commissie PaVEM: 'Het Rotterdamse initiatief tot samenwerking van werkgevers, CWI en hogescholen sluit aan bij ons tweesporenbeleid. De ondertekenaars zetten in de eerste plaats in op coachtrajecten waarbij werkneemsters van de betrokken bedrijven allochtone vrouwen begeleiden in hun nieuwe baan. Bovendien bieden zij concrete banen aan bij het CWI. De vrouwen uit onze doelgroep krijgen zo een eerlijke kans.' Eerder organiseerden Den Haag, Nijmegen en Amsterdam Zuidoost al werkgeversbijeenkomsten. Tilburg en Haarlem hebben plannen in die richting.

In het kader van de bevordering van het taalonderwijs bezochten Paul Rosenmöller en Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima vanochtend de Taalwinkel in Rotterdam Noord. De winkel is een initiatief van de deelgemeente Noord om het aanbod aan taalcursussen te stroomlijnen. Via een persoonlijke intake krijgen allochtone buurtbewoners een taalcursus aangeboden die bij hen past. De officiële opening van de Taalwinkel is op 5 oktober.

noot voor de redactie/