VERENIGING VNO-NCW

VNO-NCW ziet niet in plan oppositie voor levensloop

Den Haag, 23 september 2004 - De ondernemingsorganisatie VNO-NCW ziet niets in het oppositieplan voor een collectieve levensloopregeling. Het oppositieplan dwingt mensen mee te doen en dat is principieel onjuist. Over zowel meedoen, als de wijze waarop iemand gebruik maakt van een dergelijke regeling moeten werknemers zelf beslissen.

Opmerkelijk is dat de financiering van het oppositieplan volledig ontbreekt.

Het oppositieplan is door de FNV al op tafel gelegd in de aanloop naar het Voorjaarsoverleg over een prépensioenregeling. Het kon toen al op geen enkele steun rekenen van de andere vakcentrales en van de werkgevers.

De oppositie vraagt om een eerlijke kans voor sociale partners om er voor te zorgen dat mensen later stoppen met werken. De vakbonden hebben die kans op 18 mei in het Voorjaarsoverleg verspeeld, toen zij
- na een reeks concessies van kabinet en werkgevers - een eindbod voor een prépensioenregeling afwezen.

VNO-NCW heeft de vakbonden onlangs nog uitgenodigd om samen bij het kabinet te pleiten voor een ruimere overgangsregeling bij de beperking van het prépensioen. Dat wilden de bonden ook niet.


---

Meer informatie van VNO-NCW is te vinden op: www.vno-ncw.nl

De afdeling Media & Parlement is tijdens kantooruren te bereiken op
070-3490167 of anders via Roelf van der Kooij 06 512 84 588 en Angélique Heijl 06 524 54 939

23 sep 04 14:44