OPEN UNIVERSITEIT NEDERLAND
http://www.ou.nl

Geschiktheidsonderzoek voor zij-instromers VO vernieuwd

Bij wet is bepaald dat de geschiktheid van zij-instromers in het voortgezet onderwijs (vo) met werkervaring buiten het onderwijs in kaart wordt gebracht met een geschiktheidsonderzoek. In opdracht van het Ruud de Moor Centrum van de Open Universiteit Nederland ontwikkelde Stoas een nieuwe versie van het geschiktheidsonderzoek 'VO Geschikt'. Deze ontwikkeling loopt parallel aan de introductie van de Wet Beroepen in het Onderwijs. Een nieuwe set indicatoren -afgeleid van de nieuwe bekwaamheidseisen- vormt de rode draad in deze nieuwe versie.

VERNIEUWDE INDICATOREN
De competenties van zij-instromende docenten worden met VO Geschikt in kaart gebracht. Met het instrumentarium wordt een uitspraak gedaan over de geschiktheid van een kandidaat voor het voortgezet onderwijs en kan een leertraject op maat -richting een bevoegdheid- worden vormgegeven. VO Geschikt biedt aanknopingspunten voor ieder die met het ontwikkelen van assessments bezig is.

De ontwikkeling van VO Geschikt is tot stand gekomen in samenspraak met assessoren van assessmentcentra en docenten uit het veld. Deze experts hebben systematisch het materiaal bekeken, aangevuld, ingekort en de puntjes op de 'i' gezet. Bij de ontwikkeling van de indicatoren waren belangrijke uitgangspunten: de herkenbaarheid van de indicatoren, de praktische haalbaarheid en de betrouwbaarheid van het meten van competenties, ongeacht achtergrond en ervaring van de kandidaat. Naast de opname van een nieuwe set van indicatoren in de assessmentprocedure heeft het materiaal een update ondergaan: minder papier, meer overzicht en meer zeggenschap voor assessoren!

STOAS
Stoas Onderzoek verzorgt onderzoek en advies op onderwijskundig en sociaal-economisch gebied. Stoas is actief op het snijvlak van werken en leren. Onderwerpen zijn onder andere het functioneren van de arbeidsmarkt, de implementatie van Erkenning van Verworven Competenties (EVC) en aspecten van competentieontwikkeling en werkplekleren. Tevens ondersteunt Stoas Onderzoek in samenwerking met overheden, onderwijsinstellingen en bedrijven de inrichting en innovatie van het beroepsonderwijs en haar leerprocessen.

Ruud de Moor centrum
Het RdMC van de Open Universiteit Nederland ontwikkelt in samenwerking met scholen en opleidingen diensten en producten die het opleiden van zij-instromers of vergelijkbare groepen op de werkplek ondersteunen.

MEER INFORMATIE
Stoas Onderzoek Ruud de Moor Centrum Erica ter Wee Open Universiteit Nederland Postbus 78 Miranda de Kort 6700 AB Wageningen Postbus 2960 T (0317) - 47 26 86 6401 DL Heerlen
E info@stoas.nl T (045) - 5762392 W www.stoas.nl/onderzoek www.ou.nl/rdmc

23 sep 04 14:52