DSM


28N Heerlen, 23 september 2004


Afronding Vision 2005
Jaarlijkse Analistenconferentie DSM 2004

DSM houdt vandaag zijn jaarlijkse Chemical Analysts Conference in Kasteel Vaalsbroek. Deze conferentie voor financiële analisten is te volgen via de DSM website.


Programma

In hun presentaties op donderdag 23 september geven Peter Elverding en Henk van Dalen van de Raad van Bestuur een toelichting op de voortgang van de afronding van DSM's concernstrategie, Vision 2005, en de verdere acties die in dit kader nog op het programma staan.

Geconcludeerd wordt dat DSM al verscheidene doelstellingen van Vision 2005 heeft verwezenlijkt. DSM heeft met succes zijn portfolio getransformeerd en daarbij zijn solide financiële positie zelfs nog versterkt. Ondanks de verre van gunstige externe omstandigheden was de autonome volumegroei van de bestaande activiteiten gemiddeld twee keer zo hoog als de groei van het bruto nationaal product in de markten waarin de onderneming actief is. Het winstprofiel is aanzienlijk stabieler geworden, en hetzelfde geldt voor de waardering van het aandeel DSM op de effectenbeurzen. Verdere verbetering van de winstgevendheid is voor DSM een belangrijke prioriteit voor 2004 en 2005.

De presentaties op de vrijdagochtend staan in het teken van de gang van zaken bij en de toekomstperspectieven van DSM Melamine, DSM Nutritional Products en DSM Engineering Plastics.
Bijgaand vindt u het volledige programma van de conferentie.


Trading update

Met betrekking tot het huidige businessklimaat geeft Peter Elverding de volgende trading update. "Toen we in juli een positieve verwachting uitspraken over de resultaatontwikkeling voor de ondeneming als geheel, was er ook enige reden tot voorzichtigheid. Als gevolg van seizoenseffecten zouden de volumes in de tweede helft van het jaar enigszins onder het zeer goede niveau van de eerste zes maanden kunnen uitkomen. Verder was de sterke toename van de grondstofprijzen reden tot zorg, aangezien deze tijdelijk tot enige margedruk zou kunnen leiden.
Uit de thans beschikbare resultaten over juli en augustus komt een relatief positief beeld naar voren. De volumes in deze maanden waren goed en de marktomstandigheden waren zodanig dat DSM met redelijk succes zijn marges kon handhaven. Helaas zijn de marktomstandigheden voor DSM Anti-Infectives niet verbeterd, maar DSM neemt maatregelen om de resultaten van deze businessgroep te verbeteren. Al met al verwacht DSM op dit moment dat het bedrijfsresultaat in het derde kwartaal van dit jaar dichtbij het niveau van het tweede kwartaal zal liggen. Dat sterkt ons in de positieve verwachting die we in juli uitspraken voor het hele jaar 2004, namelijk dat DSM voor geheel 2004 een aanzienlijk hoger resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen verwacht dan voor 2003."


Besparingsdoelstelling VITAL-project opgevoerd tot EUR 200 miljoen

DSM-Bestuurslid Feike Sijbesma geeft in zijn presentatie een overzicht van de goede voortgang die is geboekt met de integratie en herstructurering van DSM Nutritional Products. De uitvoering van de tweede fase van het VITAL-project is onlangs van start gegaan. In samenhang daarmee is de doelstelling voor de totale besparing die in 2005/06 met het VITAL-project moet worden bereikt opgevoerd van ruim EUR 150 miljoen naar ruim EUR 200 miljoen.

Investeringsprogramma voor capaciteitsuitbreiding DSM Engineering Plastics
Jos Goessens, directeur van DSM Engineering Plastics, gaat in zijn presentatie in op de capaciteitsverdubbeling die is gepland voor het succesvolle sterproduct Stanyl, na het gereedkomen van de lopende capaciteitsuitbreiding met 20% later dit jaar. De capaciteitsverdubbeling, waarvan de engineeringsfase inmiddels is begonnen, moet in 2007 gereed zijn en houdt tevens een uitbreiding in van de productiecapaciteit voor diaminobutaan (DAB) op de locatie Chemelot in Geleen. DAB is een essentiële grondstof voor Stanyl. De nieuwe Stanyl-fabriek zal bij voorkeur worden gebouwd in Geleen, waar ze kan worden geïntegreerd met de bestaande fabriek. Er wordt echter ook gekeken naar de mogelijkheid om de fabriek in China te situeren.


Webcast en handouts
De presentaties die tijdens de conferentie worden gegeven en de aansluitende vraag- en antwoordsessies kunnen via internet worden gevolgd, op het volgende adres: http://www.dsm.com/en_US/html/invest/upcoming_events.htm.

Na afloop van de conferentie zullen de volledige presentaties (dia's plus tekst) ook op de DSM-website worden gezet (http://www.dsm.com/en_US/html/invest/presentations2004.htm). Een gedrukte versie van de conferentiebrochure, met daarin alle presentaties, is verkrijgbaar op onderstaande contactadressen.

DSM
DSM is wereldwijd actief op het gebied van producten voor de life science-industrie, hoogwaardige materialen en industriële chemicaliën. De onderneming ontwikkelt innovatieve producten en diensten die bijdragen aan de kwaliteit van het leven.
DSM-producten worden gebruikt in een breed scala van eindmarkten en toepassingen, zoals voedings- en gezondheidsproducten voor mens en dier, cosmetica, geneesmiddelen, auto's en andere transportmiddelen, verven en coatings, producten voor de bouwsector en elektrotechnische en elektronica-producten (E&E). De onderneming heeft een jaaromzet (pro forma inclusief de meest recente acquisitie, inmiddels DSM Nutritional Products geheten) van ongeveer EUR 8 miljard en biedt werk aan zo'n 25.000 mensen wereldwijd. DSM behoort met veel van zijn activiteiten tot de wereldtop. Het hoofdkantoor van DSM is gevestigd in Nederland. De onderneming heeft vestigingen in Europa, Azië en Noord- en Zuid-Amerika. Meer informatie over DSM is te vinden op www.dsm.com.DSM