Gemeente Delfzijl

Persbericht

23-09-2004
Gemeente Delfzijl stelt extra werkervaringsplaatsen voor uitkeringsgerechtigden beschikbaar

INFORMATIE

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl stelt voor om binnen
de gemeente Delfzijl extra werkervaringsplaatsen met behoud van uitkering aan te bieden aan uitkeringsgerechtigden om hun kansen op regulier werk te vergroten. Acht uitkerings- gerechtigden worden gedurende een half jaar in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan dit experiment. Deze extra werkervaringsplaatsen worden bij de afdeling Gemeentewerken van de gemeente Delfzijl aangeboden.

Het project richt zich op langdurige werkzoekenden (fase 3-4) wonende in de gemeente Delfzijl. Zij dienen minimaal 24 uur per week beschikbaar te zijn en bereid te zijn naast het opdoen van werkervaring, aanvullende scholing te volgen. De werkzaamheden richten zich op kleine onderhoudswerken, het houden van schoonmaakacties rondom scholen, het zorgen voor netheid bij winkelcentra, ontmoetingsplekken en ankerplaatsen. Ook het verrichten van specifieke seizoenstaken (sneeuwruimen rond bejaardenoorden, winkelcentra) en het onderhouden van straatmeubilair kunnen tot hun activiteiten gerekend worden.
De activiteiten zijn gericht op het verbeteren van de woon- en leefomgeving in de gemeente.

De gemeente heeft in het kader van de invoering van de Wet Werk en Bijstand meer beleidsvrijheid gekregen om reĂŻntegratietrajecten voor uitkeringsgerechtigden uit te zetten.