Gemeente Reimerswaal


Legionellabesmetting jachthaven Yerseke
In juli 2004 zijn naar aanleiding van de besmetting in de haven van Yerseke de volgende stappen genomen:

* het chemisch reinigen van het gehele leidingnetwerk van het havencomplex

* het opstellen van een nieuwe risicoanalyse en beheersplan voor het gehele leidingwatercomplex van de Jachthaven.

Het chemisch reinigen van de leidingen is een een symptoombestrijding, maar neemt vaak niet de oorzaak van de besmetting weg. Hiervoor wordt een nieuwe risicoanalyse voor de gehele leidingwaterinstallatie van het havencomplex opgesteld. In de risicoanalyse worden de mogelijke oorzaken inzichtelijk gemaakt en verbetermaatregelen voorgesteld. De rapportage van de risico analyse wordt eind september verwacht.

Om te controleren of de maatregel van het chemisch reinigen ( in juli ) effectief is geweest is na ± 4 weken een nieuwe bemonstering van het tapwater uitgevoerd. Het resultaat van deze bemonstering is op 22 september binnengekomen. Wederom is er een besmetting in de haven geconstateerd. Dit heeft tot gevolg dat de douches van de toiletgebouw aan de Kettingweg en de diverse tappunten op de steiger tot nader orde afgesloten worden voor gebruik.

Vandaag is het gehele leidingnetwerk chemisch gereinigd. Op 24 september wordt het tapwater opnieuw bemonsterd. Pas wanneer het water legionellavrij is worden de tappunten vrijgegeven. (Geplaatst op: 23-09-2004)