Provincie Noord-Holland

GS: riooloverstorten op de Noordzee moeten snel tot het verleden behoren

GS: riooloverstorten op de Noordzee moeten snel tot het verleden behoren
Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland gaan een actievere rol innemen bij het saneren van de riooloverstorten op de Noordzee. Met het vrijmaken van capaciteit willen GS betrokken partijen bij elkaar brengen om op korte termijn gezamenlijk tot een oplossing te komen.
De riooloverstorten op de Noordzee worden door Rijkswaterstaat gezien als risicovol. Bij hevige regenval kan naast regenwater ook afvalwater via de pijpen op het strand in de Noordzee terechtkomen. Rijkswaterstaat heeft bij de gemeenten aangegeven dat de vergunningen voor de overstorten per 1 april 2005 worden ingetrokken.
De gemeenten zijn het niet eens met de beslissing van Rijkswaterstaat en hebben een procedure gestart bij de Raad van State. Gemeenten moeten de hoeveelheid afvalwater die geloosd wordt verminderen, deze verantwoordelijkheid valt onder de zogenaamde Basisinspanning. Het realiseren van de Basisinspanning leidt echter niet automatisch tot het verwijderen van de riooloverstorten op de Noordzee.
GS willen, ongeacht de uitspraak van de Raad van State, zich inzetten om tot een gezamenlijk aanpak van de riooloverstorten te komen. Hierdoor wordt de kans vergroot dat deze kustgemeenten ook in aanmerking kunnen komen voor de zo gewilde Blauwe Vlag. De provincie wil graag de gemeenten en Rijkswaterstaat bij elkaar brengen om de kwaliteit van de badplaatsen te vergroten.

De provincie stelt capaciteit beschikbaar om samen met gemeenten, Rijkswaterstaat en eventueel andere betrokken partijen een korte verkenning naar de riooloverstorten uit te voeren, de standpunten te inventariseren en een plan op te stellen om de overstorten op korte termijn aan te pakken. Een belangrijk onderdeel van de oplossing zal bestaan uit het vinden van financiële dekking voor de saneringen die in totaal 3 miljoen bedragen.

Elly Klut 23 september 2004