IHC Caland NV

Persbericht - IHC Caland N.V. 23 september 2004

KOSTEN BESPARINGEN EN CAPACITEITS REDUCTIE BIJ IHC HOLLAND N.V.

IHC Holland N.V., een volle dochter van IHC Caland N.V., heeft besloten structurele kostenbesparingen door te voeren met het oog op een verbetering van haar concurrentiepositie. Voor bepaalde activiteiten zal het ook de capaciteit reduceren om deze in evenwicht te brengen met de huidige vraag in de markt. Dit zal leiden tot een reductie van 151 banen.

Een belangrijk gedeelte van de personeelsreductie zal gerealiseerd worden door het niet vervullen van vacatures, het beeindigen van tijdelijke arbeidscontracten en door maximaal gebruik te maken van de mogelijkheden voor vervroegd pensioen, maar helaas kan een verplichte afvloeing van 48 personeelsleden niet vermeden worden. De voorgenomen maatregelen en een sociaal plan zijn momenteel onderwerp van gesprek met de vakbonden en de ondernemingsraad. De hiermee verbandhoudende kosten zullen gedekt worden uit een voorziening welke reeds was opgenomen in het budget van IHC Holland voor 2004 en zullen daarom geen invloed hebben op de winstverwachting van IHC Caland voor het volledige boekjaar.

Financiële agenda

|Voorlopige resultaten 2004               |31 januari |
|                            |2005    |
|Definitieve resultaten 2004 - Persbericht        |4 april 2005|
|Definitieve resultaten 2004 - Presentatie aan analisten |5 april 2005|
|Amsterdam en Londen                   |      |
|Jaarverslag 2004                    |Begin mei  |
|                            |2005    |
|Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2005      |20 mei 2005 |
|Resultaten over het eerste halfjaar 2005 - Persbericht |29 augustus |
|                            |2005    |
|Resultaten over het eerste halfjaar 2005 - Presentaties |30 augustus |
|aan analisten (Amsterdam en Londen)           |2005    |
Bedrijfsprofiel

IHC Caland, leverancier van materieel voor de offshore olie-industrie en de bagger- en scheepvaartsector. IHC Caland N.V. is de beursgenoteerde Nederlandse houdstermaatschappij van een groep van internationale maritiem-technische bedrijven. Het werkterrein van de groep omvat het ontwerpen en het wereldwijd leveren van werktuigen, schepen, complete systemen en diensten aan de offshore olie-industrie, de bagger- en scheepvaartsector en de natte mijnbouwindustrie.

De productlijn omvat:

. voor de olie- en gassector: Drijvende (overslag)systemen voor ruwe olie, geraffineerde producten, LPG en LNG, veelal gebaseerd op het éénpunts-afmeerprincipe, 'Floating (Production) Storage and Offloading Systems' of kortweg F(P)SO's en andere drijvende productie systemen gebaseerd op schepen, halfafzinkbare platformen en 'Tension Leg Platforms' (TLP's).

Olie- en gasproductiediensten worden aangeboden middels FPSO's, welke eigendom zijn van de groep en door haar worden geëxploiteerd.

Constructie- en installatiewerk buitengaats.

Bijzondere ontwerpen en componenten voor dynamisch positioneerbare boorschepen, zelfheffende boorplatforms, 'jack-up' platforms voor de civiele aannemerij, offshore kranen met groot hefvermogen, hefsystemen, half afzinkbare kraanschepen en andere gespecialiseerde werkschepen.

. voor de bagger- en scheepvaartsector: Het ontwerp en de bouw van 'custom-built' en standaard werktuigen voor de baggerindustrie, componenten, inclusief geautomatiseerde systemen, reserveonderdelen en materieel voor de mijnbouw, 'custom-built' schepen, zoals Ro-Pax veerboten, kabelleggers, offshore werkschepen en meer recent luxueuze jachten en riviercruise-schepen, alsmede hydraulische heihamers (IHC Hydrohammer) en zware paalklemsystemen voor de offshore-industrie en de aannemerij.

De Raad van Bestuur Schiedam, 23 september 2004

Voor nadere informatie:
IHC Caland N.V.
Karel Doormanweg 66
3115 JD Schiedam

Postadres:
Postbus 31
3100 AA Schiedam

Contactpersoon: Ir. Hans Peereboom, Investor Relations Manager Telefoon : (+377) 92051434
Fax : (+377) 92051779
E-mail : hans.peereboom@singlebuoy.com
Website : www.ihccaland.nl


---- --