SGP


SGP bindt zich niet aan oppositie

Datum publicatie: 23-09-2004
Auteur: B.J. van der Vlies

De SGP staat bekend als een partij die alle voorstellen, ongeacht of ze van de regering komen of van de oppositie, op de eigen merites beoordeelt. Tegen die achtergrond is de SGP-fractie in de Tweede Kamer niet van plan om zich al op voorhand te binden aan de plannen van de gezamenlijke oppositiepartijen PvdA, GL, LPF, ChristenUnie en SP inzake prepensioen en levensloop. Daar komt nog bij dat de oproep van vandaag gezien moet worden in een bredere context van oppositioneel gedrag. De verklaring van de oppositiepartijen roept het kabinet op toe te geven aan de maatschappelijke kritiek en âom het beleid aan te passen, te beginnen met prepensioen/levensloopâ. Daarmee is âaâ gezegd. Niet duidelijk is wat âbâ is, laat staan dat dat we weten wanneer we bij âzâ zijn.

De SGP wil de ogen niet sluiten voor de realiteit dat, als we de sociale zekerheid en zorg betaalbaar willen houden, er nu pijnlijke maatregelen nodig zijn. Dat is een kwestie van solidariteit met komende generaties. Dat wil echter niet zeggen dat de SGP alle kabinetsvoorstellen steunt. Zo moet er in elk geval meer gedaan worden voor mensen in de zogeheten âslijtendeâ beroepen. Daarnaast moet er voor ouderen een betere overgangstermijn komen voor het prepensioen. Grote bezwaren heeft de SGP tegen de oproep om de arbeidsparticipatie van beide ouders met opgroeiende kinderen verder te vergroten. Gezinnen en kinderen zijn daar op korte of langere termijn de dupe van. Verder stuit het de SGP tegen de borst dat de regering eenzijdig de schuld krijgt van het mislukken van het sociaal overleg.

Nadere informatie: B.J. van der Vlies, voorzitter SGP-fractie Tweede Kamer, 06 1830 5926