Nuon

PERSBERICHT

Amsterdam, 23 september 2004

Verzekering voor schade na stroomuitval MKB

Nuon en Centraal Beheer Achmea bieden stroomschadeverzekering

Energieleverancier Nuon en Centraal Beheer Achmea bieden het MKB als eerste een stroomschadeverzekering aan. De Stroomschadeverzekering is de enige verzekering voor het MKB die uitkeert na een stroomstoring. De verzekering is exclusief voor Nuon-klanten en in opdracht van Nuon door Centraal Beheer Achmea ontwikkeld.

De betrouwbaarheid van energielevering in Nederland is erg hoog.Toch kunnen er stroomstoringen optreden. Juist ondernemers kunnen hiervan veel hinder ondervinden. De schade wordt meestal niet gedekt door bestaande verzekeringen. Energieleverancier Nuon biedt het MKB nu de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten voor die gevallen waarin er toch een storing plaatsvindt.

Met de stroomschadeverzekering krijgt een ondernemer vanaf 6,50 Euro premie per maand na twee uur netstoring een vast bedrag per uur uitgekeerd. Deze kan oplopen tot ¬ 500,- per uur stroomuitval, ongeacht de daadwerkelijke schade. De ondernemer hoeft alleen een claimkaartje op te sturen en het bedrag wordt vervolgens automatisch door Centraal Beheer Achmea op zijn rekening gestort.

Op grond van de huidige regelgeving krijgen ondernemers bij een stroomstoring van langer dan 4 uur, een compensatie uitgekeerd van 35 Euro. Dat is een compensatie voor de niet geleverde energie. Omdat een stroomstoring nooit helemaal te voorkomen is, biedt energieleverancier Nuon nu dus als eerste partij in Nederland samen met Centraal Beheer Achmea de Stroomschadeverzekering aan.

Over Nuon
Nuon is een toonaangevende Nederlandse energieonderneming, die met elektriciteit, gas, warmte en aanvullende diensten 2,7 miljoen klanten bedient in met name Nederland, België en Duitsland. De onderneming is actief in productie, handel, transport en levering van (duurzame) energie. Nuon streeft naar evenwichtige groei voor alle betrokkenen: aandeelhouders, medewerkers, klanten, milieu en maatschappij. De omzet in 2003 bedroeg ¬ 5,1 miljard. Bij Nuon werken 10.000 medewerkers. De belangrijkste aandeelhouders van Nuon zijn de provincies Friesland, Gelderland en Noord-Holland en de gemeente Amsterdam.