VVDNieuws

23 sep 2004 - VVD fractie tevreden over advies
privatisering Schiphol

De VVD-fractie is tevreden over de conclusie van de Raad voor Verkeer en Waterstaat dat het pakket van het Kabinet over de privatisering van Schiphol betere waarborgen biedt voor het beschermen van het publieke belang dan in de huidige situatie het geval is. De Raad deelt daarmee de mening van de VVD- fractie.

Luchtvaartwoordvoeder Paul de Krom: ,,Wij hebben altijd gezegd dat publieke belangen zoals milieu, veiligheid, gezondheid, ruimtelijke ordening en toegang tot de infrastructuur, evengoed kunnen worden geregeld in een privatiseringsmodel. Voor het beschermen van dergelijke publieke belangen is geen aandeelhoudersrelatie nodig. Integendeel, juist door het uit elkaar halen van de rol van de overheid als regelgever en aandeelhouder heeft diezelfde overheid meer speelruimte om de publieke belangen goed in de gaten te houden. Daarvoor is wél goede wet- en regelgeving plus toezicht nodig. De Raad komt tot de conclusie dat het pakket van het Kabinet voldoende aanknopingspunten biedt om die weg op te gaan.''

Daarnaast adviseert de Raad dat de overheid altijd een meerderheidsbelang moet houden. De Krom: ,,Een interessante mening, maar de Raad spreekt voor zijn beurt. Dat is niet aan de orde. De beslissing die voorligt, is vermindering van het overheidsaandeel tot 51 procent. De VVD-fractie heeft altijd gezegd dat een beslissing om verder te gaan afhangt van de ervaringen die worden opgedaan in een privatiseringssituatie waarin de overheid nog meerderheidsaandeelhouder is. We gaan dus nu geen onomkeerbare beslissingen nemen en eerst kijken hoe het nieuwe stelsel in de praktijk werkt. Of en hoe we verder gaan zal op zijn vroegst een zaak zijn van een volgend Kabinet.''