Gemeente Dordrecht


Persuitnodiging

|Dinsdag 28 september 2004                 |          |
|Ondertekening PABO's in de Binnenstad           |          |
Geachte redactie,

De Hogeschool INHOLLAND, de Hogeschool Rotterdam en de gemeente Dordrecht hebben overeenstemming bereikt over het vestigen van de huidige Pabo's in de binnenstad van Dordrecht. Ook hebben zij de intentie uitgesproken samen te werken aan de versterking van het hoger beroepsonderwijs in de Drechtsteden met het oprichten van een "Adviesraad voor Hoger Onderwijs Drechtsteden".

De Hogescholen en de gemeente bevestigen hun samenwerking door het ondertekenen van de overeenkomsten op dinsdag 28 september 2004 om 16.30 uur in de Kennedyzaal van het Stadhuis aan het Stadhuisplein 1 in Dordrecht.

Wethouder Veldhuijzen nodigt u ook namens de Hogescholen uit om deze ondertekening bij te wonen.


-----------------------
|Dordrecht, 23    |
|september 2004    |
|           |
|           |
|           |
|           |
|           |
|           |
|           |
|           |
|           |
|Redactie       |
|Ietske Roest     |
|telefoon (078) 639 89|
|83          |
|06 - 51 37 35 15   |
|fax (078) 639 64 17 |
|mail:        |
|i.roest@dordrecht.nl |
|           |

---- --