Ingezonden persbericht


PERSBERICHT
Utrecht, 23 september 2004

Jargonbrigade: Uitstel Algemene Beschouwingen goede zaak

De Jargonbrigade, die het taalgebruik van ministers en Tweede-Kamerleden beoordeelt, is blij met het uitstel van de Algemene Politieke Beschouwingen. Hoewel ze de reden voor uitstel van de beschouwingen betreurt, hoopt de brigade dat Tweede-Kamerleden nu de tijd nemen om hun speeches te toetsen op begrijpelijk taalgebruik. Om de Kamerleden hierbij een handje te helpen, stuurde de Jargonbrigade van de Nationale Jeugdraad alle fracties in de Tweede Kamer de Checklist Klare Taal.

Door moeilijk taalgebruik van politici is politiek voor veel jongeren niet te volgen. De Nationale Jeugdraad wil politiek toegankelijker maken voor jongeren en stimuleert politici om in begrijpelijke taal te spreken. Om dat te bereiken, riep de Nationale Jeugdraad vorig jaar de Jargonbrigade in het leven. De brigade bestaat uit een groep jongeren die een aantal keer per jaar in de Tweede Kamer op zoek gaat naar zwetsende politici. Jargonbrigadier Jan Paternotte:,,Vorig jaar waren de Algemene Politieke Beschouwingen een waterval van onzinnig taalgebruik. Wij hopen dat het uitstel van de Beschouwingen Kamerleden nu de kans geeft om zich te bezinnen op hun taalgebruik.

De checklist die de Jargonbrigade opstelde, bestaat uit een aantal vragen. De vragen maken Kamerleden bewust van hun taalgebruik en presentatie. Zo wordt ze gevraagd of hun verhaal begrijpelijk is voor jongeren en of ze tijdens de speech niet te veel afkortingen gebruiken. De brigadiers hopen dat deze checklist werkt tegen het Haagse zwetsvirus en leidt tot een helder debat.

De Jargonbrigade is bij de Algemene Beschouwingen en steekproefsgewijs bij Kamerdebatten aanwezig om te controleren of Kamerleden de checklist goed hebben gebruikt. Na de Algemene Beschouwingen maken de brigadiers hun nominaties bekend voor de gevreesde Zwetsprijs. Deze prijs wordt aan het eind van het parlementaire jaar uitgereikt aan de politicus of politica die het meest op onduidelijk taalgebruik is betrapt. Politici die hun boodschap helder weten te verwoorden, komen in aanmerking voor de Klare Taalprijs. Bij de laatste uitreiking ontving Boris van der Ham de Klare Taalprijs. Bert Koenders ging met de Zwetsprijs naar huis.

Voor het eerst biedt de Jargonbrigade jongeren de kans om zelf onbegrijpelijk taalgebruik van politici aan te geven. Via het telefoonnummer 0900-Jeugdraad (1 cent per minuut) kunnen jongeren melding maken van zwetsers en klare-taalsprekers. Op www.stemjong.nl kunnen jongeren politici voor de prijzen nomineren en de tussenstand in de gaten houden.

Noot voor de redactie,