INTERPAY NEDERLAND BV

Persverklaring Interpay persoonsgegevens

Verschil van inzicht over Gedragscode met College Bescherming Persoonsgegevens
Interpay verkoopt géén gegevens van rekeninghouders aan derden

Utrecht, 23 september 2004. Interpay verkoopt géén persoonsgegevens van rekeninghouders aan derden. Dit heeft zij in het verleden nog nooit gedaan en zal zij ook in de toekomst nooit doen.

Wellicht is er verwarring ontstaan omdat Interpay gegevens die noodzakelijk zijn voor de afhandeling van een betaling, controleert en indien nodig aanvult. Interpay controleert deze gegevens in opdracht van banken voor hun zakelijke relaties, die hiertoe een contract moeten hebben afgesloten met hun bank. In de overeenkomst staat expliciet vermeld dat uitsluitend voor betalingsverkeer-doeleinden van deze service gebruik kan worden gemaakt. Daarnaast kan er alleen gebruik van worden gemaakt indien er sprake is van een bestaande financiële relatie. Aan deze service zijn kosten verbonden.

De controle van NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) is van belang voor de consument om zeker te stellen dat een verzoek tot betaling in geval van een adreswijziging toch op het juiste adres aankomt. Hierdoor wordt voorkomen dat een rekeninghouder wordt geconfronteerd met een onbetaalde rekening die naar een foutief adres is verstuurd. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot een veroordeling voor de rechter vanwege het niet betalen van een bekeuring.
Er is dus nadrukkelijk géén sprake van het verkopen van NAW gegevens aan derden.

---

..