Ingezonden persbericht


Speed Networking Event Utrecht druk bezocht

Meer dan 80 ondernemers zoeken nieuwe contacten

Utrecht, 23 september 2004 - Het Speed Networking Event van KIRU (Kennis- en Innovatiekring Regio Utrecht), KingCom en de Kamer van Koophandel Utrecht, dat op 22 september werd gehouden was zeer succesvol. Meer dan 80 ondernemers uit de regio kwamen samen in de Janskerk te Utrecht en deden alles om een verpletterende indruk te maken op potentiële zakenpartners. Om iedereen in de juiste 'netwerk'-stemming te krijgen, startte de bijeenkomst met een workshop 'Hoe presenteer ik mezelf in drie minuten' van mediatrainer Harry van Dam. Het Utrechtse bedrijf INFI BV bleek het meest verpletterend. Het bedrijf toonde zich een ware hoogvlieger en won een helikoptervlucht naar Breaking Out, het netwerkevenement voor groeiende ondernemers op 22 november 2004 in het ABN Amro-hoofdkantoor in Amsterdam.

De meer dan 80 aanwezige ondernemers vertegenwoordigden diverse branches waaronder zakelijke dienstverlening, IT, communicatie, metaal en de grafische industrie. Iedereen keek - zoals gevraagd in de uitnodiging - elkaar ongegeneerd de ogen. Wat de ondernemers willen werd al vrij snel duidelijk: anderen overtuigen van hun product of dienst. Om nog eens na te kunnen lezen wie men allemaal heeft gesproken, kregen de ondernemers een congresboek mee naar huis met de bedrijfspresentaties van alle deelnemers. De avond werd afgesloten met de voorstelling "Keep it warm" van Theater A la Carte. In deze voorstelling werd met een knipoog duidelijk gemaakt hoe je een netwerk warm houdt. De drukbezochte afsluitende netwerkborrel toonde aan dat er veel 'warme' contacten waren gelegd tijdens het eerste Utrechtse Speed Networking Event.

Het Speed Networking Event is gebaseerd op het concept speeddating dat is overgewaaid uit de Verenigde Staten. Het concept richt zich op een snelle kennismaking. Het is de bedoeling dat ondernemers in korte tijd contact leggen met andere ondernemers en hun netwerk snel uitbreiden. Op die manier kunnen gezamenlijke zakelijke kansen ontdekt en uitgewerkt worden en krijgen zij toegang tot waardevolle, praktische informatie en tips. Dat Utrechtse ondernemers in staat zijn zich in korte tijd te bekwamen in het 'snel' zakendoen is een goed teken en draagt bij aan een innovatieve toekomst.

# # #

Over KIRU
KIRU - Kennis- en Innovatiekring Regio Utrecht - is een kennisnetwerk waarbij de nadruk ligt op het uitwisselen van kennis over innovaties en het toepassen van nieuwe technologieën. KIRU is opgericht om de samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven te bevorderen en om Utrecht als kennisintensieve regio te profileren. KIRU is een onderdeel van Utrecht Innoveert.

Ingezonden persbericht