Time : 4:00:56 PM
Date : Thursday, September 23, 2004
Sender Name: SETCa-BBTK

Nacht op het werk, nacht in bed : net hetzelfde !

Voor de BBTK Social Profit lijkt de nieuwe Europese richtlijn over de arbeidsduur heel sterk op een wakende nachtmerrie.

De Europese Commissie keurde op woensdag 23 september 2004 een ontwerp van nieuwe richtlijn over de arbeidsduur goed. Ze behoudt de maximale arbeidsduur op 48 uur per week maar voorziet voortaan, op verzoek van Groot-Brittanië, om dit gemiddelde op 12 maanden te berekenen, in tegenstelling tot de huidige 4 maanden. Maar daar houdt de sociale achteruitgang van de Europese Unie niet op !
Diezelfde ontwerprichtlijn bevat nog een andere nieuwigheid. Volgens de richtlijn behoort elke rusttijd, elk moment dat niet effectief wordt gewerkt op de arbeidsplaats niet tot de arbeidstijd. Met andere woorden, de nachten waarin de werknemer ter beschikking staat van zijn werkgever tellen voortaan niet meer mee.
De "thuiswachten" zoals in de gezondheidssectoren ; de "zogenaamd slapende nachten" zoals in de huisvesting of bijstand aan pesonen, d.w.z. de arbeidstijd waarin het bedrijf of de instelling een beroep kan doen op de werknemer, worden niet langer beschouwd of meegerekend als arbeidstijd.
Deze nieuwe reglementering zou de gezondheid en de veiligheid van de werknemers beter moeten beschermen. In werkelijkheid past ze (zoals de ontwerprichtlijn Bolkestein trouwens) in de liberale doelstelling van een groeiende deregularisering die momenteel in zwang is. Deze nieuwe afbouw van de sociale rechten vormt weliswaar niet alleen een bedreiging voor de sectoren van de Social Profit ,maar biedt een onwelkome steun in de lopende onderhandelingen in de Social Profit en voor het volgende interprofessionele akkoord 2005-2006. Uiteraard zal de BBTK Social Profit alles in het werk stellen om deze uitwassen te vermijden in zijn sectoren waar de werklast reeds onmiskenbaar een probleem is.
Vlak voor de vakantie had de BBTK Social Profit overigens reeds de steun van het ABVV in deze strijd gevraagd.

Voor meer informatie :
André Langenus (BBTK Federaal) : 0475/95.27.64
Jean-Marie Léonard (SETCa Fédéral) : 0475/35.97.28